Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Volwaardige participatie voor vluchtelingen

Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) is de spreekbuis van vluchtelingen in Nederland. Een landelijke koepelorganisatie met in Nederland ruim 400 vluchtelingenorganisaties die hun krachten in VON hebben gebundeld. Wij behartigen de belangen van hen die wegens gegronde vrees voor vervolging hun eigen land moesten verlaten en naar Nederland zijn gevlucht om hier veiligheid en bescherming te vinden. Vanuit internationale verdragen heeft Nederland de plicht dit hen te bieden.

Voorvechters
VON zet zich in voor een samenleving waarin mensenrechten worden nageleefd, waarin vluchtelingen op een rechtvaardige en humane manier worden opgevangen en waarin zij de kans krijgen om op een volwaardige wijze te participeren. We zijn voorvechters van vrijheid, gaan de dialoog aan met politici en nemen actief deel aan het publieke debat.

Vluchtelingen-Organisaties Nederland on LinkedIn Follow VONchangemaker on Twitter Follow VONchangemaker on Facebook

VON Nieuws blog

Artikel
Gepost door: , 30 jun 2014, 10:01

Donderdag 19 juni vond bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, de aftrap plaats van het onderzoeksproject ‘Huwelijkse gevangenschap: bruggen bouwen tussen religie en wetgeving’. In dit meerjarige interdisciplinaire project van de Universiteit Maastricht zal onderzoek worden gedaan naar vrouwen die hun religieuze huwelijk willen beëindigen, maar hierbij op obstakels stuiten. De maatschappelijke partners van het project zijn: Vluchtelingen-Organisaties Nederland, stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah, stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann en Atria.

 • Doel van het project is allereerst om de aard, de inhoud en de gevolgen van huwelijkse gevangenschap in Nederland in kaart te brengen. Daarnaast wordt ingezet op het vinden van middelen in het Nederlandse nationale recht en het internationale recht (mensenrechten) die geschikt zijn om dergelijke situaties te voorkomen en te beëindigen. Vrouwen uit verschillende religieuze gemeenschappen in Nederland worden bij dit onderzoeksproject betrokken: islamitisch, joods, hindoe en christelijk.

  De resultaten zullen verspreid worden via onder andere factsheets en web specials. In het voorjaar van 2018 vindt een slotconferentie plaats....

Artikel
Gepost door: , 18 jun 2014, 10:05

Op donderdagmiddag 19 juni presenteren 4 migrantenorganisaties i.s.m. COC Nederland een nieuwe methodiek om homoseksualiteit bespreekbaar te maken in hun eigen kring. De presentatie vindt plaats tijdens de slotbijeenkomst van de Gay-Straight Alliantie Integratie.

De pers is van harte welkom om de presentatie bij te wonen.*

 • De nieuwe methode is het resultaat van samenwerking tussen Vluchtelingen- Organisaties Nederland (VON), Inspraakorgaan Turken (IOT), Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN), Stichting Malaica en COC Nederland. Zij werkten de afgelopen twee jaar, onder de naam Gay-Straight Alliantie Integratie, aan bespreekbaarheid van homoseksualiteit in ethische kring. Het project wordt gefinancierd door het Europees Immigratie Fonds en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

  De methodiek, getiteld Ik kan mezelf niet zijn, maar ook geen ander - waar de VON methodiek ...

Artikel
Gepost door: , 15 mei 2014, 12:09

In het kader van een omvangrijk onderzoek naar religieuze huwelijken van de Universiteit van Maastricht, organiseerde VON een expertmeeting met belangrijke kaders van verschillende vluchtelingengemeenschappen. VON is maatschappelijk partner in dit NWO-onderzoek.

 • VON is maatschappelijk partner van een omvangrijk onderzoek van de Universiteit Maastricht over religieuze huwelijken en daaraan gerelateerde problemen. Denk aan echtscheidingen, discrepantie tussen religieuze wetgevingen en civiele recht, de positie van vrouwen en kinderen, enzovoorts. Dit onderzoek richt zich niet alleen op islamitische huwelijken, maar op alle religieuze huwelijken (joodse, christelijke en alle anderen).

  Tijdens de expertmeeting stonden we gezamenlijk stil bij de ontwikkelingen in onze gemeenschappen rond religieuze huwelijken. En gaven we vorm geven aan de samenwerking tussen experts van vluchtelingenkomaf en ...

Artikel: Benthe Goes,

"Zelfbeschikking is a cool thing!"

Verslag Avond van Zelfbeschikking 14/3

Gepost door: , 18 maa 2014, 9:48
 • De kandidaat-volksvertegenwoordigers -

  Van links naar rechts: Dilan Yesilgoz (VVD), Meltem Kaya (D66), Maureen van der Pligt (SP), Emre Unver (PvdA), Femke Roosma (GL) en Ancilla Tilia (Piratenpartij)

 • Vrijdag 14 maart stond Pakhuis Willem de Zwijger in Amsterdam in het teken van de Avond van Zelfbeschikking, georganiseerd door Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) in samenwerking met Stichting Kezban en ondersteund door vele andere organisaties. Onder leiding van Eerste Kamerlid Marijke Vos, ging ruim 100 man (en vrouw) aan (ervarings)deskundigen en publiek met kandidaat-volksvertegenwoordigers het gesprek aan. Met elkaar bespraken zij hoe de verschillende politieke partijen in Amsterdam denken over het waarborgen van zelfbeschikking.

  • Belang van zelfbeschikking
   Fatma Özgümüs, directeur van VON, opent de avond met een introductie over het belang van zelfbeschikking. Ook in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen is te zien dat er veel belang wordt gehecht aan zelfbeschikking, aan de eigen kracht van het individu. De moeilijkheid ligt dan ook niet bij het gedeelde ideaalbeeld van zelfbeschikking, problemen ontstaan bij de uitvoeringsvraag. Hoe kan zelfbeschikking gewaarborgd worden wanneer er belemmeringen zijn voor verschillende groepen en individuen om daadwerkelijk over zichzelf te kunnen beschikken?...

1 ... 5 / 68 volgende >