Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Volwaardige participatie voor vluchtelingen

Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) is de spreekbuis van vluchtelingen in Nederland. Een landelijke koepelorganisatie met in Nederland ruim 400 vluchtelingenorganisaties die hun krachten in VON hebben gebundeld. Wij behartigen de belangen van hen die wegens gegronde vrees voor vervolging hun eigen land moesten verlaten en naar Nederland zijn gevlucht om hier veiligheid en bescherming te vinden. Vanuit internationale verdragen heeft Nederland de plicht dit hen te bieden.

Voorvechters
VON zet zich in voor een samenleving waarin mensenrechten worden nageleefd, waarin vluchtelingen op een rechtvaardige en humane manier worden opgevangen en waarin zij de kans krijgen om op een volwaardige wijze te participeren. We zijn voorvechters van vrijheid, gaan de dialoog aan met politici en nemen actief deel aan het publieke debat.

Vluchtelingen-Organisaties Nederland on LinkedIn Follow VONchangemaker on Twitter Follow VONchangemaker on Facebook

VON Nieuws blog

Artikel

Brief aan de Tweede Kamer

Invulling transformatie kennisfunctie Integratie

Gepost door: , 11 nov 2014, 13:44

Op 12 november as. spreekt de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg over het agendapunt ‘Invulling transformatie kennisfunctie’. Minister Lodewijk Asscher zal tijdens dit overleg een toelichting geven op de brief die hij de Kamer op 30 oktober jl. heeft gestuurd (kenmerk: 2014-0000159398) aangaande invulling van de transformatie kennisfunctie Integratie.

In deze brief wordt aangegeven dat de kennisfunctie wordt belegd bij het Verwey-Jonker Instituut en Movisie en deels bij het ministerie van SZW zelf. Geen gebruik wordt gemaakt van het uitgebreide netwerk, noch van de kennis en ervaring van bestaande koepelorganisaties van migranten en vluchtelingen. Terwijl dergelijke netwerken, kennis en ervaring wel noodzakelijk zijn om toegang tot de gemeenschappen te krijgen en om snel en flexibel te kunnen reageren op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de minister dat ook graag wil.

Als de expertise en de netwerken van o.a. IOT, VON, SMN en OCAN niet snel worden geborgd, dreigt het kind met het badwater te worden weggegooid. Wij roepen de commissieleden dan ook op om de minister te vragen deze functies van onze organisaties nu te borgen voordat het te laat is.

Geachte Leden van de Vaste Commissie,

Op 12 november as. zult u in het Algemeen Overleg van uw Commissie onder meer spreken over het agendapunt ‘Invulling transformatie kennisfunctie’. Minister Lodewijk Asscher zal tijdens dit overleg een toelichting geven op de brief die hij u 30 oktober jl. heeft gestuurd (kenmerk: 2014-0000159398). Wij, het IOT, VON, SMN en OCAN, willen graag ons standpunt over dit onderwerp met u delen.

De brief van 30 oktober jl. is een vervolg op de brief van 6 juni jl. waarin u door de minister bent ingelicht over de afbouw van FORUM en de herinrichting van de kennisfunctie op het beleidsterrein ...

Evenement

Vrouwen, vrede en veiligheid

Een kijkje in eigen keuken

Gepost door: , 6 nov 2014, 11:28

Vrouwen en meisjes spelen een rol in gewapende conflicten, als slachtoffers, maar ook als onmisbare actoren in het voorkomen en oplossen van oorlogen en hun inzet voor vredesopbouw en mensenrechten. Ter ere van het 14-jarig bestaan van de VN Resolutie over vrouwen in gewapend conflict en vredesprocessen (Resolutie 1325) kijken we wat de waarde is van deze resolutie voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid in Nederland.

Via het Nationaal Actie Plan 1325 ondersteunt Nederland vrouwen in conflictgebieden, met de nadruk op vrouwelijk leiderschap in het buitenland. Wat betekent ‘1325’ in Nederland voor vluchtelingen, vredesactivisten en mensenrechtenverdedigers uit conflictgebieden? Hoe heeft ‘1325’ effect op Nederlandse verantwoordelijkheden voor de opvang van vrouwelijke vluchtelingen in Nederland? Hoe ondersteunt ‘1325’ vrouwelijk leiderschap van vredesactivisten in Nederland en wat betekent dit voor de vrede in hun herkomstland? Wat gaat goed en wat kan beter?

Sprekers zijn: Isabelle Geuskens (Women Peacemakers Program), Jamila Talla (...

Artikel

Zo zijn we niet getrouwd

Onderzoeksrapport Huwelijksdwang Verwey-Jonker

Gepost door: , 6 okt 2014, 11:08

Het afgelopen voorjaar leverde VON input voor een onderzoek naar huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap van het Verwey-Jonker Instituut, de Universiteit Maastricht en Femmes for Freedom.

In het rapport ‘Zo zijn we niet getrouwd’ valt te lezen dat de minimale ondergrens (gebaseerd op feitelijke registraties) achtereenvolgend voor huwelijksdwang op 181 zaken ligt, voor achterlating op 178 zaken en voor huwelijkse gevangenschap ligt de ondergrens op 140 zaken. Betrokken professionals maakten vervolgens een geschatte boven- en ondergrens van de totale omvang, dus ook de gevallen die niet bij instanties zijn geregistreerd. Voor huwelijksdwang bedroeg deze schatting tussen de 674 en 1914 gevallen, voor achterlating wordt er een schatting gemaakt van tussen de 364 en 1631 gevallen en voor huwelijkse gevangenschap ligt de marg...

Artikel

Interview Radio 1

Aanpak jihadsme vanaf de wortels

Gepost door: , 8 sept 2014, 14:12

N.a.v. het Tweede Kamer debat afgelopen week en de brandbrief van VON over de aanpak van jihadisme werd VON directeur Fatma Özgümüs geïnterviewd door o.a. Radio 1. Luister hier het fragment terug.

Artikel

VON roept kabinet op jihadisme bij de wortels aan te pakken

Reactie op het kabinetsplan Integrale Aanpak Jihadisme

Gepost door: , 3 sept 2014, 13:00

VON stelt dat de aanpak van het kabinet tegen jihadisme onvoldoende doet om de substantiële dreiging ervan met wortel en al uit te roeien. De aanpak die het kabinet afgelopen vrijdag lanceerde, is grondwettelijk wankel. Daarnaast richt het zich op een paar jihadstrijders, terwijl de verspreiding van de onderliggende extremistische ideologie kan doorgaan. Dit komt omdat het kabinet de ware voedingsbodem van deze ellende niet onderkent: de ideologie van de politieke islam.

Anders dan het geloof dat mensen op individuele basis beleven, streeft de politieke islam naar mondiale heerschappij. De gruwelijke manier waarop dat moet worden bereikt, zien we dagelijks terug in de media. Toch lijkt er in Nederland nog steeds een taboe te rusten op het bekritiseren van religieus extremisme. Al in de zomer zagen we dat bestuurders niet durfden op te treden tegen aanhangers van de Islamitische Staat (IS), zoals zij dat wel doen tegen seculier extremisten waaronder neonazi’s.

De misplaatste bescherming van religie belemmert diepgaande analyse van de problematiek en daarmee echte oplossingen voor religieus extrem...

1 ... 5 / 76 volgende >