Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Volwaardige participatie voor vluchtelingen

Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) is de spreekbuis van vluchtelingen in Nederland. Een landelijke koepelorganisatie met in Nederland ruim 400 vluchtelingenorganisaties die hun krachten in VON hebben gebundeld. Wij behartigen de belangen van hen die wegens gegronde vrees voor vervolging hun eigen land moesten verlaten en naar Nederland zijn gevlucht om hier veiligheid en bescherming te vinden. Vanuit internationale verdragen heeft Nederland de plicht dit hen te bieden.

Voorvechters
VON zet zich in voor een samenleving waarin mensenrechten worden nageleefd, waarin vluchtelingen op een rechtvaardige en humane manier worden opgevangen en waarin zij de kans krijgen om op een volwaardige wijze te participeren. We zijn voorvechters van vrijheid, gaan de dialoog aan met politici en nemen actief deel aan het publieke debat.

Vluchtelingen-Organisaties Nederland on LinkedIn Follow VONchangemaker on Twitter Follow VONchangemaker on Facebook

VON Nieuws blog

Artikel

Zo zijn we niet getrouwd

Onderzoeksrapport Huwelijksdwang Verwey-Jonker

Gepost door: , 6 okt 2014, 11:08

Het afgelopen voorjaar leverde VON input voor een onderzoek naar huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap van het Verwey-Jonker Instituut, de Universiteit Maastricht en Femmes for Freedom.

In het rapport ‘Zo zijn we niet getrouwd’ valt te lezen dat de minimale ondergrens (gebaseerd op feitelijke registraties) achtereenvolgend voor huwelijksdwang op 181 zaken ligt, voor achterlating op 178 zaken en voor huwelijkse gevangenschap ligt de ondergrens op 140 zaken. Betrokken professionals maakten vervolgens een geschatte boven- en ondergrens van de totale omvang, dus ook de gevallen die niet bij instanties zijn geregistreerd. Voor huwelijksdwang bedroeg deze schatting tussen de 674 en 1914 gevallen, voor achterlating wordt er een schatting gemaakt van tussen de 364 en 1631 gevallen en voor huwelijkse gevangenschap ligt de marg...

Artikel

Interview Radio 1

Aanpak jihadsme vanaf de wortels

Gepost door: , 8 sept 2014, 14:12

N.a.v. het Tweede Kamer debat afgelopen week en de brandbrief van VON over de aanpak van jihadisme werd VON directeur Fatma Özgümüs geïnterviewd door o.a. Radio 1. Luister hier het fragment terug.

Artikel

VON roept kabinet op jihadisme bij de wortels aan te pakken

Reactie op het kabinetsplan Integrale Aanpak Jihadisme

Gepost door: , 3 sept 2014, 13:00

VON stelt dat de aanpak van het kabinet tegen jihadisme onvoldoende doet om de substantiële dreiging ervan met wortel en al uit te roeien. De aanpak die het kabinet afgelopen vrijdag lanceerde, is grondwettelijk wankel. Daarnaast richt het zich op een paar jihadstrijders, terwijl de verspreiding van de onderliggende extremistische ideologie kan doorgaan. Dit komt omdat het kabinet de ware voedingsbodem van deze ellende niet onderkent: de ideologie van de politieke islam.

Anders dan het geloof dat mensen op individuele basis beleven, streeft de politieke islam naar mondiale heerschappij. De gruwelijke manier waarop dat moet worden bereikt, zien we dagelijks terug in de media. Toch lijkt er in Nederland nog steeds een taboe te rusten op het bekritiseren van religieus extremisme. Al in de zomer zagen we dat bestuurders niet durfden op te treden tegen aanhangers van de Islamitische Staat (IS), zoals zij dat wel doen tegen seculier extremisten waaronder neonazi’s.

De misplaatste bescherming van religie belemmert diepgaande analyse van de problematiek en daarmee echte oplossingen voor religieus extrem...

Artikel

Samen leven, tegen extremisme

Red minderheden in Irak en Syrië, bestrijd de terreurcampagne van IS

Gepost door: , 20 aug 2014, 13:30

Wij verklaren ons solidair met de onderdrukte volkeren in Irak en Syrië en verzoeken onze regering een dreigende genocide te stoppen. We willen dat de Nederlandse regering op alle mogelijke manieren humanitaire hulp biedt en dat zij bij Europa, de Arabische landen en Turkije erop aandringt dat ze zich uitspreken tegen deze vorm van barbarij.

Deze beelden wennen nooit. Onthoofdingen op straat, kruisigingen en brandende kerken en moskeeën. Vrouwen en kinderen op de vlucht. Opgejaagd. Zonder voedsel en zonder onderdak. De terreurcampagne van de Islamitische Staat (IS) in Irak en Syrië kent geen grenzen. Religieuze en etnische minderheden worden afgeslacht en opgejaagd.

Dit maakt ons woedend.

Meer dan 200.000 Yezidi´s zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. Koerdische en christelijke vrouwen, ouderen en kinderen komen om van de honger en dorst. Achtervolgd door extremisten zoeken zij een veilig heenkomen en rekenen zij op de steun van de wereldgemeenscha...

Artikel

Geen excuses voor Jodenhaat

Kritiek op Israel? Oke. Jodenhaat? Nee!

Gepost door: , 7 aug 2014, 9:59

De strijd tussen Israel en Hamas wordt steeds vaker ook in Nederland 'uitgevochten'. Op sociale media, maar ook op straat wordt gescholden en gedreigd. Niet alleen tegen Israel, maar ook tegen Nederlandse Joden. Sommige demonstranten roepen hardop "Dood aan de Joden".

Dit moet nu stoppen!

In Nederland moet iedereen veilig en in vrede kunnen wonen, ook de Nederlandse Joden. Ongeacht wat er in Israel gebeurt. Wij roepen de Nederlandse bevolking op om antisemitisme onder geen voorwaarde te tolereren.

Dit is geen solidariteitsverklaring met de Israelische regering, wij als ondertekenaars verschillen daarover ook van mening. Maar over één ding zijn wij het eens:

Krtitiek op Israel? Oké.
Jodenhaat? Nee!

Mede namens Fatma Özgümüs, directeur Vluchtelingen-Organisaties Nederland

1 ... 5 / 74 volgende >