Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Volwaardige participatie voor vluchtelingen

Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) is de spreekbuis van vluchtelingen in Nederland. Een landelijke koepelorganisatie met in Nederland ruim 400 vluchtelingenorganisaties die hun krachten in VON hebben gebundeld. Wij behartigen de belangen van hen die wegens gegronde vrees voor vervolging hun eigen land moesten verlaten en naar Nederland zijn gevlucht om hier veiligheid en bescherming te vinden. Vanuit internationale verdragen heeft Nederland de plicht dit hen te bieden.

Voorvechters
VON zet zich in voor een samenleving waarin mensenrechten worden nageleefd, waarin vluchtelingen op een rechtvaardige en humane manier worden opgevangen en waarin zij de kans krijgen om op een volwaardige wijze te participeren. We zijn voorvechters van vrijheid, gaan de dialoog aan met politici en nemen actief deel aan het publieke debat.

Vluchtelingen-Organisaties Nederland on LinkedIn Follow VONchangemaker on Twitter Follow VONchangemaker on Facebook

VON Nieuws blog

Artikel: Benthe Goes,

"Zelfbeschikking is a cool thing!"

Verslag Avond van Zelfbeschikking 14/3

Gepost door: , 18 maa 2014, 9:48
 • De kandidaat-volksvertegenwoordigers -

  Van links naar rechts: Dilan Yesilgoz (VVD), Meltem Kaya (D66), Maureen van der Pligt (SP), Emre Unver (PvdA), Femke Roosma (GL) en Ancilla Tilia (Piratenpartij)

 • Vrijdag 14 maart stond Pakhuis Willem de Zwijger in Amsterdam in het teken van de Avond van Zelfbeschikking, georganiseerd door Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) in samenwerking met Stichting Kezban en ondersteund door vele andere organisaties. Onder leiding van Eerste Kamerlid Marijke Vos, ging ruim 100 man (en vrouw) aan (ervarings)deskundigen en publiek met kandidaat-volksvertegenwoordigers het gesprek aan. Met elkaar bespraken zij hoe de verschillende politieke partijen in Amsterdam denken over het waarborgen van zelfbeschikking.

  • Belang van zelfbeschikking
   Fatma Özgümüs, directeur van VON, opent de avond met een introductie over het belang van zelfbeschikking. Ook in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen is te zien dat er veel belang wordt gehecht aan zelfbeschikking, aan de eigen kracht van het individu. De moeilijkheid ligt dan ook niet bij het gedeelde ideaalbeeld van zelfbeschikking, problemen ontstaan bij de uitvoeringsvraag. Hoe kan zelfbeschikking gewaarborgd worden wanneer er belemmeringen zijn voor verschillende groepen en individuen om daadwerkelijk over zichzelf te kunnen beschikken?...

Evenement

Vrouwenrechten in de Buurt

Een workshop over het inzetten van mensenrechten voor verandering

Gepost door: , 24 feb 2014, 10:52

LET OP: GEWIJZIGDE DATUM (van 26 mrt naar 7 mei)

Vrouwen hebben rechten, mensenrechten. Deze zijn opgenomen in verdragen, zoals het VN-Vrouwenverdrag. De Nederlandse overheid heeft dit verdrag ondertekend, en heeft daarom de verplichting om vrouwen te beschermen tegen discriminatie, en maatregelen te nemen om de positie van vrouwen te verbeteren. Deze verplichting geldt niet alleen voor de rijksoverheid, maar ook voor provincie en gemeente. Om belangenorganisaties van vrouwen te leren hoe je deze rechten kunt inzetten in je lokale lobby, organiseert VON op 26 maart a.s. in samenwerking met Rights4Change een workshop Vrouwenrechten in de Buurt.

Organisaties die opkomen voor de belangen van vrouwen kunnen veel hebben aan
mensenrechtenverdragen. Niet alleen omdat de daarin staat beschreven welke rechten vrouwen hebben, maar ook omdat de overheid met het ondertekenen van de verdragen al heeft beloofd voor die rechten op te komen.

Ook op lokaal niveau kun je je lobby versterken door je te beroepen op mensenrechten. Voor organisaties in en rond Amsterdam die op lokaal niveau opkomen voor de belangen van vrouwen organiseren we een workshop. In deze workshop krijgen de deelnemers informatie over mensenrechten en het VN-Vrouwenverdrag. We staan stil bij 'verandering': welke ...

Artikel
Gepost door: , 22 jan 2014, 10:33

De documentaire Changemakers is een coproductie van VON en Stichting Ma'Ruf. Deze docu toont de drijfveren van changemakers in de praktijk, de dillema's waarmee zij dagelijks te maken krijgen en hoe zij daarmee omgaan. De documentaire wordt ingezet tijdens trainingen voor changemakers gegeven door VON binnen het project Gamechangers dat onderdeel uitmaakt van de Gay-Straight Alliantie.

 • Taboe
  Over homoseksualiteit wordt - behalve als scheldwoord - niet of nauwelijks gesproken binnen vluchtelingengroepen in Nederland. In veel herkomstlanden waar vluchtelingen vandaan komen wordt homoseksualiteit en biseksualiteit afgewezen, genegeerd en/of vijandig bejegend. Het taboe rond homoseksualiteit en de emancipatie van homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen (HoLeBi’s) is dan ook groot.

  Mensenrecht
  In onze visie is het uitkomen voor en beleven van homoseksualiteit een mensenrecht. Zo is het afwijzen, negeren of vijandig bejegenen van mensen op basis van hun seksualiteit in str...

Artikel

Position paper Vluchtelingen-Organisaties Nederland

Rondetafelgesprek Integratiebeleid Tweede Kamer

Gepost door: , 6 nov 2013, 17:13

Op 4 nov. j.l. was VON directeur Fatma Özgümüs te gast bij een rondetafelgesprek van de Tweede Kamer Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het huidige integratiebeleid. Hieronder de daar gepresenteerde position paper.

Position paper Vluchtelingen-Organisaties Nederland
T.b.v. rondetafelgesprek Integratiebeleid Tweede Kamer, 4 november 2013

Introductie
Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) is de koepelorganisatie van ruim 400 zelforganisaties van vluchtelingen afkomstig uit 22 landen. Tot deze zomer nam VON zitting in het Landelijke Overleg Minderheden (LOM) en was in die hoedanigheid de spreekbuis van en voor vluchtelingen. VON zet zich primair in voor de emancipatie, participatie en integratie van vluchtelingen. We gaan daarbij uit van het individu dat het recht en de verantwoordelijkheid heeft o...

Artikel

'Een vluchteling is een mensenrechtenactivist'

Dzsingisz Gabor, voorzitter VON over het vluchtelingenschap op Radio 1

Gepost door: , 22 okt 2013, 10:35

Twee Dingen van Radio 1 staat deze week stil bij mensen die huis en haard moesten verlaten, als gevolg van oorlog, discriminatie, politieke onvrijheid of door mensenhandel. In deze uitzending praat Margreet Reijntjes met oud staatssecretaris Dzsingisz Gábor, die als 16-jarige jongen als vluchteling in Nederland na de mislukte Hongaarse opstand in 1956.

Democratie is vanaf dat moment een belangrijk thema in zijn leven geworden. Ook zet hij zich tot de dag van vandaag in om culturen samen te brengen. Dzsingisz Gábor over zijn persoonlijke geschiedenis als vluchteling en zijn inzet voor de integratie van legale vluchtelingen in Nederland als voorzitter van de Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON).

Luister het fragment hier terug.

1 ... 5 / 65 volgende >