Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Volwaardige participatie voor vluchtelingen

Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) is de spreekbuis van vluchtelingen in Nederland. Een landelijke koepelorganisatie met in Nederland ruim 400 vluchtelingenorganisaties die hun krachten in VON hebben gebundeld. Wij behartigen de belangen van hen die wegens gegronde vrees voor vervolging hun eigen land moesten verlaten en naar Nederland zijn gevlucht om hier veiligheid en bescherming te vinden. Vanuit internationale verdragen heeft Nederland de plicht dit hen te bieden.

Voorvechters
VON zet zich in voor een samenleving waarin mensenrechten worden nageleefd, waarin vluchtelingen op een rechtvaardige en humane manier worden opgevangen en waarin zij de kans krijgen om op een volwaardige wijze te participeren. We zijn voorvechters van vrijheid, gaan de dialoog aan met politici en nemen actief deel aan het publieke debat.

Vluchtelingen-Organisaties Nederland on LinkedIn Follow VONchangemaker on Twitter Follow VONchangemaker on Facebook

VON Nieuws blog

Artikel

Samen leven, tegen extremisme

Red minderheden in Irak en Syrië, bestrijd de terreurcampagne van IS

Gepost door: , 20 aug 2014, 13:30

Wij verklaren ons solidair met de onderdrukte volkeren in Irak en Syrië en verzoeken onze regering een dreigende genocide te stoppen. We willen dat de Nederlandse regering op alle mogelijke manieren humanitaire hulp biedt en dat zij bij Europa, de Arabische landen en Turkije erop aandringt dat ze zich uitspreken tegen deze vorm van barbarij.

Deze beelden wennen nooit. Onthoofdingen op straat, kruisigingen en brandende kerken en moskeeën. Vrouwen en kinderen op de vlucht. Opgejaagd. Zonder voedsel en zonder onderdak. De terreurcampagne van de Islamitische Staat (IS) in Irak en Syrië kent geen grenzen. Religieuze en etnische minderheden worden afgeslacht en opgejaagd.

Dit maakt ons woedend.

Meer dan 200.000 Yezidi´s zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. Koerdische en christelijke vrouwen, ouderen en kinderen komen om van de honger en dorst. Achtervolgd door extremisten zoeken zij een veilig heenkomen en rekenen zij op de steun van de wereldgemeenscha...

Evenement

Morgenland Festival Deventer

Ontmoet de Oriënt

Gepost door: , 7 aug 2014, 13:15
 • Deventer – De fascinerende cultuur van het Morgenland (het Midden- en Verre-Oosten) komt van 24 tot en met 28 september op verschillende podia in Deventer voor het voetlicht. Dan vindt voor het eerst het Morgenland Festival Deventer plaats. Concerten van topmusici uit o.a. Syrië, Iran, Irak, Turkije en China, films en documentaires uit Turkije, Iran en Irak, lezingen en diverse maaltijden brengen de cultuur van het Morgenland tot leven in Deventer.

  • Muziek, film en andere culturen
   Thema van het festival is ‘Ontmoet de Oriënt’. Het festival richt zich zowel op mensen die door hun afkomst al bekend zijn met de muziek- en filmstromingen en culturen uit het Morgenland als op avontuurlijk ingestelde Nederlandse liefhebbers van muziek, film en andere culturen.

   Respect, vrijheid en vrede
   Synoniemen voor het Morgenland zijn de Oriënt of het Midden-Oosten. Het Morgenland kenmerkt zich onder meer door oorlogen en gewapende conflicten. Vrijheden en mensenrechten zijn vaak op grote schaal in het geding. Met een gevarieerd programma van co...

Artikel

Geen excuses voor Jodenhaat

Kritiek op Israel? Oke. Jodenhaat? Nee!

Gepost door: , 7 aug 2014, 9:59

De strijd tussen Israel en Hamas wordt steeds vaker ook in Nederland 'uitgevochten'. Op sociale media, maar ook op straat wordt gescholden en gedreigd. Niet alleen tegen Israel, maar ook tegen Nederlandse Joden. Sommige demonstranten roepen hardop "Dood aan de Joden".

Dit moet nu stoppen!

In Nederland moet iedereen veilig en in vrede kunnen wonen, ook de Nederlandse Joden. Ongeacht wat er in Israel gebeurt. Wij roepen de Nederlandse bevolking op om antisemitisme onder geen voorwaarde te tolereren.

Dit is geen solidariteitsverklaring met de Israelische regering, wij als ondertekenaars verschillen daarover ook van mening. Maar over één ding zijn wij het eens:

Krtitiek op Israel? Oké.
Jodenhaat? Nee!

Mede namens Fatma Özgümüs, directeur Vluchtelingen-Organisaties Nederland

Methodiek

Methodiek Gay-Straight Alliance Integratie

Ik kan mezelf niet zijn, maar ook geen ander

Gepost door: , 5 aug 2014, 10:03
 • In juni 2014 rondden Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON), het Inspraakorgaan Turken (IOT), het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN), het Overlegorgaan Caribische en Antilliaanse Nederlanders (OCAN), Stichting Malaica en COC Nederland het meerjarenproject Gay-Straight Alliance Integratie af.

  De onderstaande methodiekbeschrijving biedt inzicht in dit project evenals in de achterliggende methodieken die zijn ontwikkeld en ingezet om het taboe op homoseksualiteit en LHBT's bespreekbaar te maken in etnische kringen.

  In het eerste gedeelte worden de belangrijkste achtergronden, bevindingen en ervaringen...

Artikel
Gepost door: , 30 jun 2014, 10:01

Donderdag 19 juni vond bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, de aftrap plaats van het onderzoeksproject ‘Huwelijkse gevangenschap: bruggen bouwen tussen religie en wetgeving’. In dit meerjarige interdisciplinaire project van de Universiteit Maastricht zal onderzoek worden gedaan naar vrouwen die hun religieuze huwelijk willen beëindigen, maar hierbij op obstakels stuiten. De maatschappelijke partners van het project zijn: Vluchtelingen-Organisaties Nederland, stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah, stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann en Atria.

 • Doel van het project is allereerst om de aard, de inhoud en de gevolgen van huwelijkse gevangenschap in Nederland in kaart te brengen. Daarnaast wordt ingezet op het vinden van middelen in het Nederlandse nationale recht en het internationale recht (mensenrechten) die geschikt zijn om dergelijke situaties te voorkomen en te beëindigen. Vrouwen uit verschillende religieuze gemeenschappen in Nederland worden bij dit onderzoeksproject betrokken: islamitisch, joods, hindoe en christelijk.

  De resultaten zullen verspreid worden via onder andere factsheets en web specials. In het voorjaar van 2018 vindt een slotconferentie plaats....

1 ... 5 / 72 volgende >