Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Volwaardige participatie voor vluchtelingen

Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) is de spreekbuis van vluchtelingen in Nederland. Een landelijke koepelorganisatie met in Nederland ruim 400 vluchtelingenorganisaties die hun krachten in VON hebben gebundeld. Wij behartigen de belangen van hen die wegens gegronde vrees voor vervolging hun eigen land moesten verlaten en naar Nederland zijn gevlucht om hier veiligheid en bescherming te vinden. Vanuit internationale verdragen heeft Nederland de plicht dit hen te bieden.

Voorvechters
VON zet zich in voor een samenleving waarin mensenrechten worden nageleefd, waarin vluchtelingen op een rechtvaardige en humane manier worden opgevangen en waarin zij de kans krijgen om op een volwaardige wijze te participeren. We zijn voorvechters van vrijheid, gaan de dialoog aan met politici en nemen actief deel aan het publieke debat.

Vluchtelingen-Organisaties Nederland on LinkedIn Follow VONchangemaker on Twitter Follow VONchangemaker on Facebook

VON Nieuws blog

Artikel
Gepost door: , 23 feb 2015, 10:15

Binnen het Nationaal Actieplan 1325 is dit jaar een start gemaakt met het pilotfonds ‘Small Seeds for Big Baobabs’. Dit fonds ondersteunt kleine NAP ondertekenaars zoals vrijwilligers- en diasporaorganisaties in hun bijdrage aan de NAP doelen: het versterken van vrouwelijk leiderschap en politieke participatie. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die dit pilotfonds biedt, vond vrijdag 13 februari een kick-off bijeenkomst plaats in het Humanity House in Den Haag.

  • De kick-off bijeenkomst werd georganiseerd voor alle vrijwilligers- en diasporaorganisaties die geïnteresseerd zijn om binnen dit pilotfonds een projectvoorstel in te dienen. Met ondersteuning van VON zullen deze organisaties de komende weken projecten gaan ontwikkelen voor hun eigen focusgroep. Dit gebeurt in samenwerking met partnerorganisaties in de focuslanden: Afghanistan, Burundi, Congo DR, Colombia, Sudan, Zuid Sudan en de MENA regio. Cordaid regelt het financiële en organisatorische beheer van het pilotfonds. Hopelijk mogen zij de komende weken veel inspirerende projectvoorstellen ontvangen en beoordelen. Om een goede start te ve...

Evenement
Gepost door: , 17 feb 2015, 11:16

Naar aanleiding van de publicatie De kleuren van de kameleon: Een verkennend onderzoek naar de betrokkenheid van politieambtenaren bij eerconflicten organiseert het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de Nederlandse politie in samenwerking met de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam en Boom Lemma Uitgevers uit Den Haag een seminar. Tijdens dit seminar wordt door een keur van deskundige sprekers aandacht besteed aan de vraag hoe eerproblemen in de familiekring het functioneren van politieambtenaren kunnen beïnvloeden.

Programma

Middagvoorzitter: dr. Janine Janssen, hoofd onderzoek LEC EGG

13.00 – 13.30 uur Inloop

13:30 – 13:40 uur Welkom door dr. Janine Janssen, hoofd onderzoek LEC EGG

13:40 – 14:00 uur Een kijkje in de keuken van het LEC EGG door Willem Timmer, CvP, hoofd LEC EGG

14:00 – 14:30 uur Politiële integriteit door Prof. Dr. Leo Huberts, hoogleraar bestuurskunde VU

14:30 – 14:45 uur Pauze

14:45 – 15:15 uur Onderzoek naar integriteit in de praktijk door Piet de Gelder, senior adviseur van de Afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de Nationale Politie...

Artikel
Gepost door: , 8 jan 2015, 10:49

De aanslag in Parijs tegen de medewerkers van het tijdschrift Charlie Hebdo heeft ons in het hart getroffen. Het vormt een regelrechte aanslag op ons fundament: het vrije woord.

Vrijheid moet te allen tijde worden uitgedragen en waar nodig verdedigd. We staan dan ook achter de uitspraken en oproep van de diverse Nederlandse burgermeesters.

We doen een moreel appèl op iedereen en in het bijzonder alle vluchtelingen: sta op voor het vrije woord! Sluit je vanavond aan bij een van de vele demonstraties in het land!

Vluchtelingen-Organisaties Nederland

Artikel

Vacature

Vluchtelingen-Organisaties Nederland zoekt een enthousiaste stagiair/ vrijwilliger

Gepost door: , 6 jan 2015, 15:36

Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) is een koepelorganisatie van ruim 400 zelforganisaties van vluchtelingen uit de hele wereld. We zetten ons in voor een samenleving waarin mensenrechten worden nageleefd, waarin vluchtelingen op een rechtvaardige en humane manier worden opgevangen en waarin zij de kans krijgen om op een volwaardige wijze te participeren. We zijn voorvechters van vrijheid, gaan de dialoog aan met politici en nemen actief deel aan het publieke debat. Ook organiseren we projecten voor en met onze achterban.

Naast lobbyactiviteiten en projecten voor vluchtelingen richten we ons op bredere integratie- en participatievraagstukken. Denk aan het voorkomen van radicalisering onder jongeren, het verbeteren van de arbeidsparticipatie van vluchtelingen en migranten of het tegengaan van huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. We ontwikkelen methodieken, adviseren beleidsmakers, voeren opdrachten uit voor gemeenten en de Rijksoverheid en werken samen met verschillende partners in het maatschappelijk middenveld. Voor de ondersteuning van ons team bij meerdere activiteiten zoeken we per direct een enthousiaste stagiair of vrijwilliger voor circa 20 uur per week.

Werkzaamheden
• Ondersteunen van de projectcoördinator bij het beheer en de organisatie van projecten (o.a. organiseren evenementen en trainingen, uitvoeren kwalitatieve analyse van projectresultaten, e.d.)
• Ondersteunen van zelforganisaties bij de uitvoer van projecten (o.a. ontwikkelen rapportageformats, bijhouden rapportagestukken, helpdeskactiviteiten, e.d.)
• Meeschrijven aan projectrapportages en publicaties
• Bijhouden van de website, Facebooksite en ons Twitteraccount

Profiel
• Je hebt een relevant HBO of WO denk- en werkniveau (bijv. Cu...

Artikel

Persbericht

Vrouwen, Vrede en Veiligheid: Een Kijkje in Eigen Keuken

Gepost door: , 8 dec 2014, 12:05
  • 4 december 2014

    Tijdens de paneldiscussie “Vrouwen, Vrede en Veiligheid: Een Kijkje in Eigen Keuken”, hebben het Women Peacemakers Program (WPP), Vluchtelingen- Organisaties Nederland (VON) en Justice & Peace een connectie gemaakt tussen het internationale thema ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’ en wat Nederland doet binnen haar eigen landsgrenzen op het gebied van vluchtelingenopvang en de ondersteuning van vrouwelijke vredesactivistes en mensenrechtenverdedigers die hun thuisland ontvluchten. Het evenement vond plaats op donderdag 4 december in het Humanity House in Den Haag in het kader van het internationale “16 Days of Activism Against Gender Violence Campaign”, welk zich dit jaar wederom richt op het thema ‘militarisme’.

    Het toenemende geweld in de wereld heeft ook zijn weerslag op Nederland, waar de toename van vluchtelingen naar Nederland een direct voorbeeld van is. Nederland zet zich actief in voor vredesprocessen, daarbij nadrukkelijk kijkend naar de rol van vrouwen: Vrouwen en meisjes zijn op grote schaal slachtoffer van gewapende conflicten, maar zijn ook onmisbare actoren in het voorkomen en oplossen van oorlogen door hun inzet voor vredesopbouw en mensenrechten. Mede door de VN Veiligheidsraad Resolutie 1325 over Vrouwen, Vrede en Veiligheid wordt deze rol van vrouwen internationaal erkend en aangemoedigd. Via het Nationaal Actie Plan 1325 onderst...

1 ... 5 / 81 volgende >