Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Programmalijn

Changemakers

"Als changemaker ben je onderdeel van een beweging. Het is meer dan vrouwen die zich inzetten voor vrouwenrechten, het is een identiteit waaraan iedereen - vrouw, man, jong, oud - zich wil verbinden." - coördinator Federatie Somalische Associaties in Nederland

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in vrijheid en gelijkheid kan leven en voldoende zelfredzaam is om voor haar of zijn zelfbeschikkingsrecht op te komen. Alleen dan hebben mensen - kind, vrouw of man - perspectief op een succesvolle en zelfstandige toekomst. Vanuit dat idee ontwikkelden we in 2008 de methodiek Changemakers. Een werkwijze waarin mensen worden gevormd om zelfstandig krachten van verandering te analyseren en om toegepaste strategieën uit te zetten. Om doelen te realiseren en om anderen te overtuigen van de noodzaak van verandering. Om, hoe klein of groot ook, een revolutie te starten.

Change
Om verandering te starten moeten we bij onszelf beginnen. We zijn gevlucht op zoek naar vrijheid, maar nu we dat hebben gevonden, zijn we nog niet vanzelfsprekend vrije mensen. Een deel van onze problemen hebben we namelijk meegenomen in onze eigen bagage. Dagelijks hebben we te maken met problemen tussen man en vrouw, tussen hetero en homo, tussen jong en oud. Het zijn problemen van onszelf. Ze hebben niets te maken met sociale, politieke of morele verhalen van anderen.

Makers
Verandering kan pas worden ingezet als je 1) een probleem herkent; 2) van je zelf maakt; 3) een strategie bepaalt; 4) actie onderneemt; en 5) de verandering voortzet. Als maker van change moet je de stappen van verandering zelf kunnen formuleren, weten welke strategie moet worden ingezet en wie je tegenstanders zijn en wie je alliantiepartners. Bovendien hebben we leiders nodig die de harten en hoofden van mensen winnen en hen inspireren een andere weg in te slaan.

Changemakers
Via training, studieweekenden en inspiratieweekenden investeren we in individuen en groepen om hen te vormen tot changemakers. Daarbij activeren we mensen om verandering in gang te zetten en geven we ze vaardigheden en kennis waarmee zijzelf kunnen formuleren wat de stappen van verandering zijn.

"Het Changemakersprogramma heeft veel losgemaakt bij de vrouwen. Ze zijn wakker geworden en bewust dat zij zelf iets kunnen veranderen aan hun situatie." - bestuurslid VluchtelingenVrouwenRaad

Programmalijn Changemakers
Deze werkwijze vindt plaats in de meerjaren programmalijn Changemakers. Een programmalijn die met de lancering van het concept in 2008, is gestart en de komende jaren voortduurt. Projecten binnen deze lijn gaan ondermeer over Eergerelateerd Geweld, Meisjesbesnijdenis, Huwelijksdwang en Homo-Emancipatie. Maar ook andere onderwerpen zoals Politieke Participatie, Arbeidsparticipatie en Opvoedingsondersteuning komen aan bod. Kortom: alle onderwerpen die voortvloeien uit de strijd voor zelfbeschikking en een toekomstperspectief.

Zelf werken met de methode
Bent u geïnteresseerd in werken met de methode Changemakers? Neemt u dan contact op met . VON biedt o.a. train-de-trainerscursussen, coachingstrajecten en adviseert bij projectontwikkeling. Samen kijken we graag met u naar de mogelijkheden.

N.b. Op de methodiek Changemakers rust auteursrecht. Niets uit de methodiek mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze. hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vluchtelingen-Organisaties Nederland.