Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Changemakers voor homo-emancipatie

Over homoseksualiteit wordt niet of nauwelijks gesproken binnen vluchtelingengroepen in Nederland. In veel herkomstlanden waar vluchtelingen vandaan komen wordt homoseksualiteit en biseksualiteit afgewezen, genegeerd en/of vijandig bejegend. Het taboe rond homoseksualiteit en de emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT's) is dan ook groot.

  • Trailer Changemakers -

    De documentaire Changemakers is een coproductie van VON en Stichting Maruf. Deze docu toont de drijfveren van changemakers in de praktijk, de dillema's waarmee zij dagelijks te maken krijgen en hoe zij daarmee omgaan. De documentaire werd ingezet tijdens trainingen voor changemakers gegeven door VON binnen het project Gamechangers dat onderdeel uitmaakte van de Gay-Straight Alliantie Integratie.

"Door de koppeling van thema's die allemaal dezelfde basis hebben, namelijk zelfbeschikking, lukte het ook om homoseksualiteit bespreekbaar te maken." - bestuurslid Eritrese Vrouwenvereniging

Uitkomen voor en beleven van je seksuele geaardheid is een mensenrecht. Zo is het afwijzen, negeren of vijandig bejegenen van mensen op basis van hun seksualiteit in strijd met artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: “Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon”. Ook schendt negatief gedrag jegens LHBT's het recht op fysieke integriteit en zelfbeschikking en gaat daarmee in tegen de Nederlandse Grondwet.

Acceptatie en emancipatie
De acceptatie van homoseksualiteit en de emancipatie van LHBT's is een belangrijk onderdeel van ons Changemakersprogramma. Hierin:
• Bevorderen wij mentaliteitsverandering bij groepen met diepgewortelde waarden die ten grondslag liggen aan de negatieve houding en gedrag jegens LHBT's;
• Halen wij homoseksualiteit uit de taboesfeer door mensen te confronteren met hun eigen gedrag. Stilzwijgend goedkeuren is onvoldoende; niet alleen LHBT’s zijn probleemeigenaar, maar ook de (heteroseksuele) omgeving;
• Ondersteunen wij de emancipatiestrijd van homo- en biseksuele mannen en vrouwen van migranten- en vluchtelingenkomaf;
• Vergroten wij de weerbaarheid van individuele homo- en biseksuele mannen en vrouwen van migranten- en vluchtelingenkomaf.

"Gelijkheid is het allerbelangrijkste. Als changemaker moeten we dat zelf ook uitdragen." - bestuurslid Iraanse Vluchtelingenzelforganisatie

Changemakers voor homo-emancipatie 2013-2014
Sinds 2012 is VON partner in het programma Gay-Straight Alliantie Integratie waarin VON samenwerkt met COC Nederland, het Inspraakorgaan Turken, het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders, het Overlegorgaan Caribische en Antilliaanse Nederlanders en Stichting Malaica. Hierin worden, op basis van de VON Changemakers methodiek, kaders van migrantengemeenschappen getraind tot Gamechangers. Waaronder kaders van HTIB, ETÜD, Koerdische netwerken in Den Haag, Stichting Hindustani, Focus on Human Development, Hindostaanse Welzijnsorganisatie Apna Bhawan en de LHBT moslim jongerengroep Stichting Maruf. Zij zijn communityleiders en inspireren, overtuigen en activeren anderen om een mentaliteitverandering rond homoseksualiteit te starten.

Concrete activiteiten die de Gamechangers uitvoeren zijn:
• Organiseren mentaliteitverandering binnen focusgroepen rond homoseksualiteit;
• Bevorderen draagvlak voor homo-emancipatie binnen de eigen gemeenschap;
• Implementatie handelingsprotocol met taken en rollen van de diverse partners in de aanpak van homofobie en homofoob geweld (waaronder zelforganisaties en professionele instanties).

VON documenteerde met de samenwerkingspartners de best practices en het trainingsmateriaal die uit deze unieke samenwerking voortkomen in een voor migrantengroepen toegepaste methodiek, genaamd Gamechangers.

Onze Vrijheid, Einde Taboe
Ook in het nieuwe project Onze Vrijheid, Einde Taboe dat VON sinds 2013 uitvoert met Stichting Hindustani en het Inspraakorgaan Turken in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, worden changemakers getraind. Deze changemakers uit de Somalische, Afghaanse, Koerdische, Iraakse, Turkse en Hindoestaanse gemeenschap maken in eigen kring het recht op zelfbeschikking en daarmee taboeonderwerpen als eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, achterlating en homofobie, bespreekbaar.

Meer feiten, cijfers, publicaties en activiteiten rondom homoseksualiteit vindt u op de volgende sites:
- COC Nederland
- Stichting Secret Garden

Zelf werken met de methode
Bent u geïnteresseerd in werken met de methode Gamechangers? Neemt u dan contact op met . VON biedt o.a. train-de-trainerscursussen, coachingstrajecten en adviseert bij projectontwikkeling. Samen kijken we graag met u naar de mogelijkheden.

N.b. Op de methodieken van VON rust auteursrecht. Niets uit de methodieken mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze. hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vluchtelingen-Organisaties Nederland.

Gamechangers werd mede mogelijk gemaakt door het Europees Integratiefonds