Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Zorg & Werk

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief

In oktober 2013 startte VON met het project Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief. Het project loopt tot juli 2015 en heeft ten doel een methode te ontwikkelen om vluchtelingen van Afghaanse, Somalische, Iraakse, (Iraaks- en Turks-) Koerdische, Iraanse en Eritrese komaf te ondersteunen richting sociale, educatieve en economische zelfredzaamheid. In dit project werken we samen met zorginstellingen Arkin, Punt P, Equator Foundation en Stichting Centrum '45. Daarnaast zijn nauw betrokken de gemeente Amsterdam en diverse professionals van vluchtelingenkomaf.

Op basis van eigen kracht & keuzes vorm geven aan je leven
Het project komt voort uit onze overtuiging dat ieder individu het recht heeft om op basis van eigen kracht en keuzes zijn of haar leven vorm te geven. Maar ook uit het besef dat iedere mens – vluchteling of niet - tegen obstakels aanloopt die dat proces kunnen bemoeilijken. Met de nieuw ontwikkelde methodiek Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief stellen we mensen in staat met dagelijkse obstakels om te gaan en dus een eigen richting te geven aan hun toekomst. Daarmee is het eveneens toepasbaar voor andere groepen dan vluchtelingen.

Quickscan
Aanleiding voor dit project was een quickscan, uitgevoerd door VON in opdracht voor de gemeente Amsterdam. VON was uitgenodigd te onderzoeken of het aanbod van zorginstellingen voldoende aansluit op de zorgvraag van vluchtelingen met een verblijfsstatus. Een groot deel van de vluchtelingen in Amsterdam en andere gemeenten komt namelijk onvoldoende mee in de samenleving en is regelmatig cliënt bij diverse zorginstellingen. Wellicht dat belemmerende trauma’s en een slecht aanbod voor vluchtelingen bij reguliere zorginstellingen een rol speelden, aldus was de gedachte van de gemeente.

Uit de quickscan, waarin met meerdere GGZ-instellingen en vluchtelingen zelf is gesproken, bleek dat niet zozeer de trauma’s van vluchtelingen, maar juist het beperkte uitzicht op een zelfstandige, succesvolle toekomst de behoefte bepaalt ten aanzien van ondersteunende voorzieningen. Zoals een bestuurder van een zorginstelling verwoordde: “Gebrek aan toekomstperspectief is geen ziekte, maar je wordt er wel behoorlijk ziek van.” Het leeuwendeel van de vluchtelingen dat in GGZ-trajecten zit, is dus niet gebaat bij een focus op het zorgaanbod, maar vooral bij een focus op het aanbod van toegepaste werk- en maatschappelijke participatietrajecten. En bij het gebruik kunnen maken daarvan.

Methodiekontwikkeling
De methode Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief is ontwikkeld vanuit bovengenoemde gedachte dat vluchtelingen het recht hebben en geëquipeerd moeten worden om gebruik te kunnen maken van alle bestaande trajecten en kansen in een stad. Daarbij richten we ons op vluchtelingen die niet (meer) vanuit eigen kracht de regie over hun leven kunnen nemen. Zij krijgen activering, training en steun van (nieuwe) sociale netwerken om weer kansen in de samenleving te kunnen pakken.

Bij de ontwikkeling waren naast de projectpartners Arkin, Stichting Centrum '45 en Equator Foundation en experts van vluchtelingenkomaf zoals Suaad Abdulrehman en Berivan Hama Said, o.a. African Sky, Stichting Hiwan, Stichting Voice of Afghan Women, Stichting Dalmar en Stichting Somaliers Haarlem en Omgeving betrokken. Ook vertegenwoordigers van de Amsterdamse diensten Werk & Inkomen en Maatschappelijke Ontwikkeling leverden input.

Gedurende de looptijd van het project voerden we met alle betrokkenen vier kennisateliers uit waarin kennis en expertise rond werk en zorg werden gedeeld. Vervolgens werd een groep van 14 trainers van vluchtelingenkomaf opgeleid om met de methodiek te kunnen werken in hun eigen achterban. De methodiek werd getests in 10 pilots in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort, Leeuwarden en Haarlem. Op 5 juni 2015 stelden we de methodiek ter beschikking aan o.a. de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim en andere geïnteresseerden.

Online community platform
De trainers van vluchtelingenkomaf die met de methodiek kunnen werken, hebben zich verenigd in een online community platform. Maatschappelijke organisaties en gemeentelijke diensten kunnen via dit platform contact opnemen met onze trainers.

Daarnaast is VON een LinkedIn groep gestart: Zorg en Werk. Deze netwerkgroep biedt de getrainde vluchtelingen, betrokken maatschappelijke organisaties en gemeentelijke instellingen de mogelijkheid kennis en informatie te delen. Dat kan gaan om uitnodigingen voor integratie- of inburgeringstrajecten in gemeenten. Of om andere bijeenkomsten, trainingen of andere relevante informatie over werk, maatschappelijke participatie of een goede gezondheid.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit project, over deelname aan het online community platform of over de mogelijkheid om met behulp van de methode in uw eigen gemeente of organisatie aan de slag te gaan? Neemt u dan contact op met .