Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

« Uitnodiging...   VON Nieuws Blog Van Zelfbeschikking... »
Artikel

Persbericht

Van zelfbeschikking naar toekomstperspectief: Vluchtelingen nemen regie over eigen leven

Op 5 juni 2015 overhandigen Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON), Arkin, Stichting Centrum ’45 en Equator Foundation de nieuwe methode Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief aan de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim (Onderwijs, Jeugd en Diversiteit). Dit unieke product komt voort uit een bijzondere samenwerking tussen vluchtelingenzelforganisaties, GGZ-instellingen, gemeentelijke diensten en zorg- en werkexperts van vluchtelingenkomaf om vluchtelingen die in gemeenten worden gehuisvest, te ondersteunen richting sociale, educatieve en economische zelfredzaamheid.

Ontoereikend beleid
Aanleiding voor de ontwikkeling van de methode was het ontoereikende beleid van veel gemeenten voor vluchtelingen. Sommige gemeenten bieden nauwelijks toekomstperspectief voor de vluchtelingen die er worden gehuisvest. Andere gemeenten creëren juist geïsoleerde netwerken van maatschappelijke organisaties die ver afstaan van de dagelijkse realiteit van de vluchtelingen. Het gevolg is dat nog steeds een deel van de vluchtelingengemeenschap een grote afstand kent tot de arbeidsmarkt, in armoede of in sociaal isolement leeft en onnodig lang cliënt is bij een zorginstelling.

Onvoldoende zelfredzaam
Begin 2013 trok VON ook in de gemeente Amsterdam aan de bel. Amsterdam kent als enige Nederlandse gemeente een specifiek vluchtelingenbeleid en investeert veel. Toch dreigde ook hier een grote groep vluchtelingen buiten de boot te vallen. Het beleid richt zich vooral op vluchtelingen die vanaf dag één mee kunnen komen met de participatietrajecten die de gemeente biedt. Terwijl een groot deel van de vluchtelingen nog onvoldoende zelfredzaam is om deze kansen te grijpen. Als oplossing stelde de gemeente voor een ondersteuningsnetwerk te organiseren buiten de reguliere Amsterdamse instanties om. VON is daarop kritisch omdat dit vluchtelingen isoleert van de rest van de samenleving.

Het heft in handen
In plaats van vluchtelingen te laten ontwikkelen in een parallelle samenleving, moeten zij juist worden geëquipeerd om zelfstandig gebruik te kunnen maken van de reguliere mogelijkheden die een stad biedt. Vluchtelingen moeten leren omgaan met alle dagelijkse obstakels die zij tegenkomen om van hun leven een succes te kunnen maken. Daarom nam VON samen met GGZ-instellingen Arkin, Stichting Centrum ’45 en Equator Foundation het heft in handen en ontwikkelden zij met financiële ondersteuning van het Europees Vluchtelingenfonds de methode Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief. De methode werd in zes gemeenten - Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Amersfoort, Leeuwarden en Haarlem - getest en wordt nu aan de lokale besturen beschikbaar gesteld. Raadsleden, maatschappelijke organisaties en pers zijn van harte welkom bij de overhandiging op 5 juni van 12.30u tot 16.00u in het Bethaniënklooster te Amsterdam.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over de overhandiging op 5 juni a.s. verwijzen wij u graag naar onze website.

Voor meer informatie over de situatie van vluchtelingen in gemeenten kunt u terecht bij , directeur Vluchtelingen-Organisaties Nederland: 06 51223160.

Reacties

Post title

Post url

Your comment

Author

Comment

Mail

Website