Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

« Persbericht   VON Nieuws Blog »
Publicatie, Methodiek

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief

Richting economische, sociale & educatieve zelfredzaamheid

Op 5 juni 2015 presenteerden we onze nieuwste methodiek: Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief. Deze methodiek, in de vorm van een trainingshandleiding, is gericht op het bevorderen van de economische, sociale en educatieve zelfredzaamheid van vluchtelingen in Nederland en ontwikkeld door Vluchtelingen- Organisaties Nederland in samenwerking met GGZ-instellingen Arkin, Stichting Centrum ’45 en Equator Foundation. Vertegenwoordigers van de dienst Werk & Inkomen en de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam en vertegenwoordigers van diverse vluchtelingengroepen leverden input.

De training komt voort uit onze overtuiging dat ieder individu het recht heeft om op basis van eigen kracht en keuzes zijn of haar leven vorm te geven. Maar ook uit het besef dat ieder mens - vluchteling of niet - tegen obstakels aanloopt die dat proces kunnen bemoeilijken. Deze training stelt mensen in staat met dagelijkse obstakels om te gaan en een eigen richting te geven aan hun toekomst. Daarmee is het ook toepasbaar op andere groepen dan vluchtelingen. De trainingshandleiding is ontwikkeld voor gemeenten en maatschappelijke instellingen, die samen met de ontwikkelaars aan de zelfredzaamheid van deze groepen willen werken.

Samenvatting inhoud training

Lot in eigen handen
De training bestaat uit twee modules, Stem en Actie, waarin circa 10 deelnemers onder leiding van een trainer uit de eigen omgeving, stap voor stap leren om obstakels voor zelfredzaamheid te overwinnen. In de eerste module wordt gewerkt aan de houding van de deelnemers. In de praktijk zien we dat sommige vluchtelingen bij het tegenkomen van een obstakel in hun zogenaamde ‘lot’ schikken. Zij laten zich dan, zonder ogenschijnlijk echt geprobeerd hebben om met dat obstakel om te gaan, bewust of onbewust tegenhouden in het bereiken van hun doel. Het ontbreekt hen aan assertiviteit en soms ook aan realiteitszin. Zo kunnen mensen erg blijven hangen in ‘hoe goed alles vroeger was’. Pas als iemand met beide benen in de realiteit staat en assertief genoeg is om tegen zichzelf én anderen te zeggen: “ik neem zelf de regie over mijn leven, hier en nu!”, dan kan iemand worden ondersteund om die regie ook daadwerkelijk te nemen. Het realiseren van die assertiviteit bij vluchtelingen die dat ontbreekt, is dan ook stap één en het doel van de eerste module van onze methode.

Regisseur van je eigen toekomst
In de tweede module wordt geoefend met de nieuwe rol als regisseur van je eigen leven en toekomst. Als iemand de regisseur wil zijn over zijn of haar eigen leven, dan neemt hij of zij ook zelf verantwoordelijkheid voor het overwinnen van obstakels op de weg naar zelfredzaamheid. Het eigenaarschap en probleemoplossend vermogen van een persoon wordt dan aangesproken: jijzelf bent degene die hier iets aan moet en kunt doen. Daarbij is wel een proces van individualisering nodig. Zoals een van de ontwikkelaars van deze training, Jamila Talla, aangaf: “als je nog zo sterk rekening moet houden met je omgeving, dan is het moeilijk om aan jezelf te werken”.

Tegelijk is een belangrijk onderdeel van het gebruik kunnen maken van je eigen kracht, het kunnen inschakelen van de juiste mensen of organisaties in je omgeving op de momenten dat je ondersteuning nodig hebt. Dat betekent dat je moet weten wie je medestanders zijn in jouw individualiseringsproces en bij wie je kunt aankloppen voor steun of advies. Het doel van de tweede module van onze methode, is dan ook het kunnen stellen en beantwoorden van de volgende vragen: 1) Wat kan ik zelf oplossen? 2) Hóe kan ik dit zelf oplossen (en welke stappen zijn daarvoor nodig)? En: 3) Heb ik steun van iemand nodig en zo ja: van wie?

Zelf werken met de methode
Bent u geïnteresseerd in werken met de methode Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief? Neemt u dan contact op met . Samen kijken we graag met u naar de mogelijkheden.

N.b. Op de methodieken van VON rust auteursrecht. Niets uit de methodieken mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze. hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vluchtelingen-Organisaties Nederland.