Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Over ons

VON: spreekbuis voor vluchtelingen

Wat doen we?

Als koepelorganisatie is het onze missie om de belangen van vluchtelingen in Nederland te behartigen. Vluchtelingen zijn in VON primair vertegenwoordigd door hun organisaties; VON is het landelijke platform van al deze organisaties. Daarmee is VON’s spreekbuisfunctie gelegitimeerd. Ook vluchtelingen die zich niet aangesloten hebben bij een organisatie kunnen hun stem laten horen via VON.

Mensenrechten
VON beschouwt de 'vluchtelingenzaken' als onderdeel van het algemene mensenrechtenvraagstuk. VON onderscheidt zich van andere mensenrechtenorganisaties doordat zij in diverse contexten de specifieke belangen van vluchtelingen behartigt met een beroep op de mensenrechten.

Programmalijn Changemakers
Mensen worden steeds vaker gewezen op hun eigen kracht en hun verantwoordelijkheid om deel te nemen in de maatschappij. Een schitterend streven, maar nog niet iedereen is voldoende zelfredzaam om dit waar te maken. Mensen weten soms niet waar hun eigen kracht ligt. Of zijn zich niet bewust van hun verantwoordelijkheid. Om mensen in dat proces te ondersteunen is VON in 2008 gestart met de programmalijn Changemakers. Hierin stimuleert VON de eigen kracht van individuen en starten wij mentaliteitsverandering van groepen - als dat nodig is voor de zelfbeschikking van vrouwen, jongeren of mannen - van binnenuit. Dit doen we via een aantal activiteiten:

1. VON activeert direct individuen en groepen tot zelfredzame mensen die gebruik kunnen maken van hun eigen kracht en die verantwoordelijkheid nemen.

2. VON ondersteunt maatschappelijke organisaties en (semi)overheidsinstellingen om zelf civic driven change te organiseren of om te werken via de Changemakersmethode.

3. VON adviseert maatschappelijke organisaties en (semi)overheidsinstellingen over de aanpak van cultuur- en groepsgerelateerde problemen bij vluchtelingen- en migrantengroepen.

Lees meer over onze activiteiten en aanbod