Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Changemakers tegen FGM

Stop vrouwenbesnijdenis

Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV of FGM) is de onnodige verwijdering van (een deel van) de genitaliën van een vrouw. FGM wordt in diverse gradaties toegepast in 28 Afrikaanse landen, maar ook in een aantal Aziatische landen en het Midden-Oosten. Ook in Nederland komt FGM in diverse gemeenschappen voor.

"Mijn motivatie om changemaker te worden is dat ik anderen bewust wil maken van hun eigen vrijheid: zijn zij zelf wel vrij genoeg om anderen in vrijheid te laten leven?" - bestuurslid Eritrese Vrouwenvereniging

Strijd tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (FGM)
Vrouwenorganisaties en vluchtelingenorganisaties bij VON voeren al sinds de jaren ’80 fel strijd tegen deze praktijk. Er is geen enkel geldig argument of excuus voor deze ingreep die de geestelijke en lichamelijke integriteit van de slachtoffers schendt. Slachtoffers van FGM hebben een lage eigenwaarde, een gebrekkige of pijnlijke seksuele beleving, een verhoogde kans op onvruchtbaarheid, en/of mogelijke levensbedreigende complicaties.

FGM leidt tot onderdrukking van vrouwen en komt voort uit waarden die haaks staan op de universele waarden die verankerd zijn in mensenrechtenverdragen zoals het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-Vrouwenverdrag. Ook gaat FGM in tegen het recht op fysieke integriteit en zelfbeschikking en daarmee tegen de Nederlandse Grondwet.

Doelen vanuit Changemakersprogramma
De strijd tegen FGM is een belangrijk onderdeel van ons Changemakersprogramma. Daarbij:
• Bevorderen wij mentaliteitverandering bij groepen met diepgewortelde waarden die ten grondslag liggen aan FGM;
• Halen wij FGM uit de taboesfeer halen en maken dit bespreekbaar;
• Overtuigen wij hulpverleners en anderen van het belang hard op te treden bij (vermoedens van) FGM. Cultuurrelativisme mag geen grond vormen voor schending van mensenrechten;
• Ondersteunen wij de emancipatiestrijd van vrouwen uit landen waar FGM een gebruik is en brengen hun verzet tegen FGM internationaal onder de aandacht.

Activiteiten Changemakers
Binnen het Changemakersprogramma zijn vluchtelingenvrouwen, die al jaren strijden tegen FGM, getraind tot changemakers. Zij zijn nu de leiders die anderen inspireren, overtuigen en activeren om zichzelf en hun gemeenschap te vrijwaren van FGM en de schadelijke gevolgen ervan.

Veel activiteiten van en voor changemakers organiseren we samen met de Federatie Somalische Nederlanders (FSAN). VON en FSAN werken al meer dan 20 jaar samen in het bestrijden van meisjesbesnijdenis ondermeer door:
• Nauwe samenwerking met sleutelpersonen en changemakers uit de Afrikaanse gemeenschappen
• Sleutelpersonen en changemakers op te leiden en voorlichtings- en informatiemateriaal te ontwikkelen
• Onderzoek door de gemeenschap te initiëren en te stimuleren
• Europese en internationale netwerken, kennis en ervaringen uit te wisselen

Meer feiten en cijfers over FGM zijn te vinden onder Publicaties.

Zelf werken met de methode
Bent u geïnteresseerd in werken met de methode Changemakers? Neemt u dan contact op met . VON biedt o.a. train-de-trainerscursussen, coachingstrajecten en adviseert bij projectontwikkeling. Samen kijken we graag met u naar de mogelijkheden.

N.b. Op de methodieken van VON rust auteursrecht. Niets uit de methodieken mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze. hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vluchtelingen-Organisaties Nederland.