Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

blog

VON Nieuws Blog

Publicatie, Methodiek

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief

Richting economische, sociale & educatieve zelfredzaamheid

Gepost door: , 10 jun 2015, 15:42
 • Methodiekpresentatie 5 juni 2015 -

  Fotograaf: Eric Kampherbeek

 • Op 5 juni 2015 presenteerden we onze nieuwste methodiek: Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief. Deze methodiek, in de vorm van een trainingshandleiding, is gericht op het bevorderen van de economische, sociale en educatieve zelfredzaamheid van vluchtelingen in Nederland en ontwikkeld door Vluchtelingen- Organisaties Nederland in samenwerking met GGZ-instellingen Arkin, Stichting Centrum ’45 en Equator Foundation. Vertegenwoordigers van de dienst Werk & Inkomen en de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam en vertegenwoordigers van diverse vluchtelingengroepen leverden input.

  De training komt voor...

Artikel

Persbericht

Vrouwen, Vrede en Veiligheid: Een Kijkje in Eigen Keuken

Gepost door: , 8 dec 2014, 12:05
 • 4 december 2014

  Tijdens de paneldiscussie “Vrouwen, Vrede en Veiligheid: Een Kijkje in Eigen Keuken”, hebben het Women Peacemakers Program (WPP), Vluchtelingen- Organisaties Nederland (VON) en Justice & Peace een connectie gemaakt tussen het internationale thema ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’ en wat Nederland doet binnen haar eigen landsgrenzen op het gebied van vluchtelingenopvang en de ondersteuning van vrouwelijke vredesactivistes en mensenrechtenverdedigers die hun thuisland ontvluchten. Het evenement vond plaats op donderdag 4 december in het Humanity House in Den Haag in het kader van het internationale “16 Days of Activism Against Gender Violence Campaign”, welk zich dit jaar wederom richt op het thema ‘militarisme’.

  Het toenemende geweld in de wereld heeft ook zijn weerslag op Nederland, waar de toename van vluchtelingen naar Nederland een direct voorbeeld van is. Nederland zet zich actief in voor vredesprocessen, daarbij nadrukkelijk kijkend naar de rol van vrouwen: Vrouwen en meisjes zijn op grote schaal slachtoffer van gewapende conflicten, maar zijn ook onmisbare actoren in het voorkomen en oplossen van oorlogen door hun inzet voor vredesopbouw en mensenrechten. Mede door de VN Veiligheidsraad Resolutie 1325 over Vrouwen, Vrede en Veiligheid wordt deze rol van vrouwen internationaal erkend en aangemoedigd. Via het Nationaal Actie Plan 1325 onderst...

Artikel

Verslag Women as Peacelords of Change

Nederland zet in op krachtige participatie vrouwen in conflictgebieden

Gepost door: , 17 dec 2012, 14:04
 • Onder de titel ‘Women in Warzones: Peace Lords for Change’ gingen dinsdag 11 december politici, hoge militairen en ambtenaren, veldwerkers en activisten in het Paard van Troje in Den Haag met elkaar in discussie over het belang van Nederlandse ondersteuning voor vrouwen in conflictgebieden. Initiatiefnemers van het event zijn de ondertekenaars van het Nederlands Actieplan 1325 ‘Vrouwen, Vrede, Veiligheid’: 3 ministeries en 41 maatschappelijke organisaties. Het is een unicum dat zoveel verschillende organisaties samenwerken om vrouwen wereldwijd te stimuleren actief deel te nemen aan de politiek en maatschappij in hun land.

  VON concludeerde dat er veel good will was om samen het Nationaal Actieplan 1325 uit te rollen, maar dat het afgelopen jaar nog weinig concrete acties waren uitgevoerd. Meerdere organisaties benadrukten dat meer directe samenwerking nodig is met vrouwenorganisaties uit de diaspora om expertise en netwerken uit te wisselen. Ook werd benadrukt dat een betere bottom-up aanpak nodig is en dat met lokale vrouwenorganisaties moet worden gezocht naar concrete strategiëen die aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van de vrouwen zelf. Inzet van diplomatie en recourses vanuit Nederland spelen daarbij een faciliterende rol.

  Een uitgebr...

Artikel

Fotoverslag

Presentatie Alliantie voor Zelfbeschikking

Gepost door: , 1 okt 2012, 10:20
Evenement- 71 reacties

4 februari: Zero Tolerance to FGM

Change, we make it together

Gepost door: VON, 15 jan 2011, 2:00

In het kader van de Internationale Dag van Zero Tolerantie Tegen Vrouwelijke
Genitale Verminking (VGV) 6 februari organiseert het Platform 6 februari op
vrijdag 4 februari een landelijke bijeenkomst in het Kinderrechtenhuis in Leiden.
Het thema van de dag is samenwerken, want alleen samen staan we sterk!

Samenwerking met strategische bondgenoten zoals de overheid, het parlement , de
maatschappij, medische professionals, leraren, maatschappelijk werkers en bovenal
religieuze leiders en sleutelfiguren uit de gemeenschap en de gemeenschappen zelf
waar VGV wordt toegepast, zijn hierbij onmisbaar. Pas dan zijn we echt in staat om
Vrouwelijke Genitale Verminking een halt toe te roepen!

Daarom komen op vrijdag 4 februari al deze belangrijke actoren in de strijd tegen
VGV samen om te discussiëren over de bestrijding van deze ernstige vorm van kindermishandeling. Op deze dag wordt ook het inventarisatierapport ‘...