Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

blog

VON Nieuws Blog

Artikel
Gepost door: , 26 maa 2015, 14:03

Geachte heer Azmani,

Met grote belangstelling lazen wij deze week de VVD notitie ’De (Buiten)Grenzen van Europa’ (maart, 2015). Hoewel we niet ieder onderdeel hiervan onderschrijven, zien wij - Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) - met u het nut, de noodzaak en de urgentie van een politiek en maatschappelijk debat over de aard en omvang van dit complexe vraagstuk. We staan nu pas aan het begin van dit debat en vanzelfsprekend geven wij u graag in hoofdlijnen onze inhoudelijke reactie op uw notitie.

Probleemstelling
Wij onderschrijven de probleemstelling zoals u deze in uw notitie heeft neergezet. Zoals bekend groeit het aantal brandhaarden op de wereld zeer snel, met als gevolg dat steeds groter groeiende groepen mensen op de vlucht slaan. Daarnaast zien we een toenemende groep mensen die door economische onmacht de noodzaak zien om richting het westen te vertrekken. Landen lopen leeg en er is niet veel verbeeldingskracht voor nodig om te kunnen voorspellen wat er dan gebeurt. Bovendien verwachten wij ook niet dat de omstandigheden binnen aanzienlijke tijd beter worden voor de volkeren die nu genoodzaakt zijn te...

Artikel

Brief aan de Tweede Kamer

Invulling transformatie kennisfunctie Integratie

Gepost door: , 11 nov 2014, 13:44

Op 12 november as. spreekt de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg over het agendapunt ‘Invulling transformatie kennisfunctie’. Minister Lodewijk Asscher zal tijdens dit overleg een toelichting geven op de brief die hij de Kamer op 30 oktober jl. heeft gestuurd (kenmerk: 2014-0000159398) aangaande invulling van de transformatie kennisfunctie Integratie.

In deze brief wordt aangegeven dat de kennisfunctie wordt belegd bij het Verwey-Jonker Instituut en Movisie en deels bij het ministerie van SZW zelf. Geen gebruik wordt gemaakt van het uitgebreide netwerk, noch van de kennis en ervaring van bestaande koepelorganisaties van migranten en vluchtelingen. Terwijl dergelijke netwerken, kennis en ervaring wel noodzakelijk zijn om toegang tot de gemeenschappen te krijgen en om snel en flexibel te kunnen reageren op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de minister dat ook graag wil.

Als de expertise en de netwerken van o.a. IOT, VON, SMN en OCAN niet snel worden geborgd, dreigt het kind met het badwater te worden weggegooid. Wij roepen de commissieleden dan ook op om de minister te vragen deze functies van onze organisaties nu te borgen voordat het te laat is.

Geachte Leden van de Vaste Commissie,

Op 12 november as. zult u in het Algemeen Overleg van uw Commissie onder meer spreken over het agendapunt ‘Invulling transformatie kennisfunctie’. Minister Lodewijk Asscher zal tijdens dit overleg een toelichting geven op de brief die hij u 30 oktober jl. heeft gestuurd (kenmerk: 2014-0000159398). Wij, het IOT, VON, SMN en OCAN, willen graag ons standpunt over dit onderwerp met u delen.

De brief van 30 oktober jl. is een vervolg op de brief van 6 juni jl. waarin u door de minister bent ingelicht over de afbouw van FORUM en de herinrichting van de kennisfunctie op het beleidsterrein ...

Artikel

Interview Radio 1

Aanpak jihadsme vanaf de wortels

Gepost door: , 8 sept 2014, 14:12

N.a.v. het Tweede Kamer debat afgelopen week en de brandbrief van VON over de aanpak van jihadisme werd VON directeur Fatma Özgümüs geïnterviewd door o.a. Radio 1. Luister hier het fragment terug.

Artikel
Gepost door: , 24 jun 2014, 15:28

Amsterdam, 24 juni 2014

Geachte leden van de gemeenteraad van Amsterdam,

Via de media bereiken ons berichten over Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) die concrete voornemens heeft om in Amsterdam een Islamitische middelbare school te openen, zoals reeds bekend was. De vormgevers van deze school hebben zich vorige week in het openbaar sympathiserend met de extreem-jihadistische beweging ISIS uitgelaten, iets wat wij zeer verontrustend vinden. Ondanks deze uitlatingen lijken de plannen voor deze school toch doorgang te kunnen vinden. Naar aanleiding van deze berichten voelen wij, Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON), de noodzaak om met u ons standpunt hieromtrent te delen.

Zoals van ons verwacht mag worden, staan wij als VON voor fundamentele waarden: gelijkheid, zelfbeschikkingsrecht en individuele vrijheid, waaronder uiteraard ook vrijheid van religie en onderwijs. Dit wil nog niet zeggen dat alles geaccepteerd kan en moet worden onder het mom van religie. Die fundamentele waarden waar we in dit land met zijn allen achter staan, zijn – naar ons inzien – niet bedoeld om ruimte te faciliteren voor propaganda-instituties voor bepaalde ideologieën. Ideologieën die bezig zijn om diezelfde fundamentele waarden te verbieden.

Wij, Amsterdammers uit onder andere Afghanistan, Sudan, Somalië, Iran, Koe...

Artikel: Benthe Goes,

"Zelfbeschikking is a cool thing!"

Verslag Avond van Zelfbeschikking 14/3

Gepost door: , 18 maa 2014, 9:48
  • De kandidaat-volksvertegenwoordigers -

    Van links naar rechts: Dilan Yesilgoz (VVD), Meltem Kaya (D66), Maureen van der Pligt (SP), Emre Unver (PvdA), Femke Roosma (GL) en Ancilla Tilia (Piratenpartij)

  • Vrijdag 14 maart stond Pakhuis Willem de Zwijger in Amsterdam in het teken van de Avond van Zelfbeschikking, georganiseerd door Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) in samenwerking met Stichting Kezban en ondersteund door vele andere organisaties. Onder leiding van Eerste Kamerlid Marijke Vos, ging ruim 100 man (en vrouw) aan (ervarings)deskundigen en publiek met kandidaat-volksvertegenwoordigers het gesprek aan. Met elkaar bespraken zij hoe de verschillende politieke partijen in Amsterdam denken over het waarborgen van zelfbeschikking.

    • Belang van zelfbeschikking
      Fatma Özgümüs, directeur van VON, opent de avond met een introductie over het belang van zelfbeschikking. Ook in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen is te zien dat er veel belang wordt gehecht aan zelfbeschikking, aan de eigen kracht van het individu. De moeilijkheid ligt dan ook niet bij het gedeelde ideaalbeeld van zelfbeschikking, problemen ontstaan bij de uitvoeringsvraag. Hoe kan zelfbeschikking gewaarborgd worden wanneer er belemmeringen zijn voor verschillende groepen en individuen om daadwerkelijk over zichzelf te kunnen beschikken?...

1 ... 5 / 14 volgende >