Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

blog

VON Nieuws Blog

Artikel
Gepost door: , 8 jan 2015, 10:49

De aanslag in Parijs tegen de medewerkers van het tijdschrift Charlie Hebdo heeft ons in het hart getroffen. Het vormt een regelrechte aanslag op ons fundament: het vrije woord.

Vrijheid moet te allen tijde worden uitgedragen en waar nodig verdedigd. We staan dan ook achter de uitspraken en oproep van de diverse Nederlandse burgermeesters.

We doen een moreel appèl op iedereen en in het bijzonder alle vluchtelingen: sta op voor het vrije woord! Sluit je vanavond aan bij een van de vele demonstraties in het land!

Vluchtelingen-Organisaties Nederland

Artikel

Samen leven, tegen extremisme

Red minderheden in Irak en Syrië, bestrijd de terreurcampagne van IS

Gepost door: , 20 aug 2014, 13:30

Wij verklaren ons solidair met de onderdrukte volkeren in Irak en Syrië en verzoeken onze regering een dreigende genocide te stoppen. We willen dat de Nederlandse regering op alle mogelijke manieren humanitaire hulp biedt en dat zij bij Europa, de Arabische landen en Turkije erop aandringt dat ze zich uitspreken tegen deze vorm van barbarij.

Deze beelden wennen nooit. Onthoofdingen op straat, kruisigingen en brandende kerken en moskeeën. Vrouwen en kinderen op de vlucht. Opgejaagd. Zonder voedsel en zonder onderdak. De terreurcampagne van de Islamitische Staat (IS) in Irak en Syrië kent geen grenzen. Religieuze en etnische minderheden worden afgeslacht en opgejaagd.

Dit maakt ons woedend.

Meer dan 200.000 Yezidi´s zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. Koerdische en christelijke vrouwen, ouderen en kinderen komen om van de honger en dorst. Achtervolgd door extremisten zoeken zij een veilig heenkomen en rekenen zij op de steun van de wereldgemeenscha...

Artikel
Gepost door: , 22 jan 2014, 10:33

De documentaire Changemakers is een coproductie van VON en Stichting Ma'Ruf. Deze docu toont de drijfveren van changemakers in de praktijk, de dillema's waarmee zij dagelijks te maken krijgen en hoe zij daarmee omgaan. De documentaire wordt ingezet tijdens trainingen voor changemakers gegeven door VON binnen het project Gamechangers dat onderdeel uitmaakt van de Gay-Straight Alliantie.

  • Taboe
    Over homoseksualiteit wordt - behalve als scheldwoord - niet of nauwelijks gesproken binnen vluchtelingengroepen in Nederland. In veel herkomstlanden waar vluchtelingen vandaan komen wordt homoseksualiteit en biseksualiteit afgewezen, genegeerd en/of vijandig bejegend. Het taboe rond homoseksualiteit en de emancipatie van homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen (HoLeBi’s) is dan ook groot.

    Mensenrecht
    In onze visie is het uitkomen voor en beleven van homoseksualiteit een mensenrecht. Zo is het afwijzen, negeren of vijandig bejegenen van mensen op basis van hun seksualiteit in str...

Artikel

Aanpak Huwelijksdwang & Achterlating minister Asscher

Reactie Alliantie voor Zelfbeschikking

Gepost door: , 16 okt 2013, 16:57

Vrijwel exact een jaar geleden namen Tweede Kamerleden Vera Bergkamp, Keklik Yucel en Sadet Karabulut en Eerste Kamerleden Marijke Vos en Margreet de Boer, ons manifest voor Zelfbeschikking in ontvangst. Hierin pleiten wij, 7 maatschappelijke organisaties, voor een integrale en interdepartementale aanpak van huwelijksdwang en achterlating. Mede n.a.v. meerdere cases in de zomer van 2012 drongen wij - met brede maatschappelijke, politieke én lokaal bestuurlijke steun - aan op een landelijke taskforce die slachtoffers snel en adequaat kon helpen.

Hierop gebaseerd stelde toenmalig minister Leers een verkennersgroep in die de mogelijkheden rond een betere aanpak zou onderzoeken. Minister Asscher stelde op basis van de uitkomsten van de verkennersgroep een plan op. In onze reactie aan minister Asscher waarschuwen wij dat dit plan, zoals die nu voor ligt, onvoldoende is toegerust op de zwaarte van de problematiek.

Ons voornaamste bezwaar tegen de aanpak van de minister is dat het half werk is. Minister Asscher laat belangrijke voorstellen die we hebben gedaan tijdens de presentatie van de Alliantie liggen, namelijk:
- het versterken van de rechtspositie van (potentiële) ...

Artikel

5th World Forum on Human Rights

What equality between human beings in times of crisis?

Gepost door: , 23 mei 2013, 10:22

VONner Anne-Floor Dekker neemt deel aan het 5th World Forum on Human Rights dat van 22 t/m 25 mei wordt georganiseerd in Nantes (Fr). Centraal staat de vraag: 'Welke gelijkheid tussen mensen in tijden van crisis?' Volg de antwoorden van experts uit de hele wereld op deze vraag via ons Twitteraccount: VONChangemaker!

1 ... 5 / 21 volgende >