Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

blog

VON Nieuws Blog

Artikel
Gepost door: , 23 feb 2015, 10:15

Binnen het Nationaal Actieplan 1325 is dit jaar een start gemaakt met het pilotfonds ‘Small Seeds for Big Baobabs’. Dit fonds ondersteunt kleine NAP ondertekenaars zoals vrijwilligers- en diasporaorganisaties in hun bijdrage aan de NAP doelen: het versterken van vrouwelijk leiderschap en politieke participatie. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die dit pilotfonds biedt, vond vrijdag 13 februari een kick-off bijeenkomst plaats in het Humanity House in Den Haag.

  • De kick-off bijeenkomst werd georganiseerd voor alle vrijwilligers- en diasporaorganisaties die geïnteresseerd zijn om binnen dit pilotfonds een projectvoorstel in te dienen. Met ondersteuning van VON zullen deze organisaties de komende weken projecten gaan ontwikkelen voor hun eigen focusgroep. Dit gebeurt in samenwerking met partnerorganisaties in de focuslanden: Afghanistan, Burundi, Congo DR, Colombia, Sudan, Zuid Sudan en de MENA regio. Cordaid regelt het financiële en organisatorische beheer van het pilotfonds. Hopelijk mogen zij de komende weken veel inspirerende projectvoorstellen ontvangen en beoordelen. Om een goede start te ve...

Artikel

Persbericht

Onvoldoende aanpak huiselijk geweld en te weinig bescherming voor slachtoffers van vrouwenhandel

Gepost door: , 3 dec 2012, 16:29

Het Nederlandse beleid inzake huiselijk geweld en vrouwenhandel schiet te kort. De regering heeft onvoldoende uitvoering gegeven aan de dwingende aanbevelingen van het Vrouwenrechtencomité. Al in juli 2013 moet gerapporteerd worden welke verbeteringen in gang zijn gezet. Dit was de boodschap van Violeta Neubauer, lid van het toezichthoudend Comité op het VN-Vrouwenverdrag, op een door het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, Vluchtelingen-Organisaties Nederland en de Vereniging voor Vrouw en Recht georganiseerde publieksbijeenkomst in Nieuwspoort in Den Haag op 29 november.

Nederland moet elke vier jaar rapporteren over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag. Het Verdragscomité heeft in 2010 diverse aanbevelingen ter verbetering geformuleerd en Nederland opgedragen tussentijds, in 2012, te rapporteren over het beleid inzake huiselijk geweld en vrouwenhandel. Dit heeft de Nederlandse regering in maart van dit jaar gedaan (Kamerstuk 28345 nr 123). Onlangs heeft het toezichthoudend Comité van het Vrouwen-verdrag de regeringsrapportage behandeld. Per brief is de regering van de bevindingen op de hoogte gesteld (Brief CEDAW aan Nederlandse regering november 2012).

Violeta Neubauer, lid van het Comité, ...

Artikel

CEDAW Follow up 53rd Session

Follow up on concluding observations Dutch implementation CEDAW

Gepost door: , 3 dec 2012, 11:58

29 November j.l. organiseerde Vluchtelingen-Organisaties Nederland in samenwerking met het Landelijke Netwerk VN-Vrouwenverdrag een publieksevent rond de 53ste sessie van het CEDAW Comité over de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) door de Nederlandse regering. Comité-lid Violeta Neubauer presenteerde daar de laatste beraadslagingen en Leontine Bijleveld belichtte namens het Netwerk de kijk van NGO's op de Nederlandse implementatie.

Zie voor meer informatie onderstaande documenten.

Artikel: VON

NOS doet verslag van persconferentie

Coalitie tegen Strafbaarheid

Gepost door: VON, 9 maa 2011, 15:03

Ook de NOS was deze ochtend aanwezig bij de persconferentie van de Coalitie tegen Strafbaarheid en wijdt er een artikel aan.

Verzet tegen strafbaarheid
Kerken, vakbonden en vluchtelingenorganisaties hebben zich achter een verklaring gesteld tegen het plan om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen. De verklaring is door 10.000 mensen ondertekend.

Het kabinet wil het met deze maatregel gemakkelijker maken om illegalen het land uit te zetten. Er zijn naar schatting 120.000 illegalen in Nederland.

Volgens de tegenstanders is de strafbaarstelling "buiten proporties" en werkt dat uitbuiting van illegalen in de hand. De organisaties verwachten dat het plan slecht is voor de veiligheid en de openbare orde en dat het de...

Artikel: VON - 524 reacties
Gepost door: VON, 9 maa 2011, 8:46

Vandaag organiseert de groeiende coalitie tegen strafbaarstelling illegaal verblijf een persconferentie om 10.30u in het Utrechts Archief (Hamburgerstraat 28, 3512 NS Utrecht). Tijdens deze persconferentie presenteert een groot aantal maatschappelijke organisaties, kerken en burgerlijke gemeenten, met een breed draagvlak in de samenleving, een gezamenlijke verklaring tegen het strafbaar stellen van illegaal verblijf.

Naar het oordeel van de opstellers is de voorgenomen strafbaarstelling buiten proporties, ze werkt uitbuiting in de hand, is een slechte zaak voor de veiligheid en openbare orde en vergroot de spanningen tussen groepen in de samenleving. Ook is deze strafbaarstelling een aantasting van mensenrechten.

Vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties lichten vandaag hun gezamenlijke standpunt toe en zijn ook beschikbaar voor gesprekken na afloop van de centrale presentatie. Het gaat dan onder andere om de vakbonden FNV en CNV, Unicef, de Raad van Kerken in Nederland, Kerk in Actie, wethouders en beleidsmedewerkers van bet...

1 ... 5 / 8 volgende >