Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

blog

VON Nieuws Blog

Artikel
Gepost door: , 23 feb 2015, 10:15

Binnen het Nationaal Actieplan 1325 is dit jaar een start gemaakt met het pilotfonds ‘Small Seeds for Big Baobabs’. Dit fonds ondersteunt kleine NAP ondertekenaars zoals vrijwilligers- en diasporaorganisaties in hun bijdrage aan de NAP doelen: het versterken van vrouwelijk leiderschap en politieke participatie. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die dit pilotfonds biedt, vond vrijdag 13 februari een kick-off bijeenkomst plaats in het Humanity House in Den Haag.

 • De kick-off bijeenkomst werd georganiseerd voor alle vrijwilligers- en diasporaorganisaties die geïnteresseerd zijn om binnen dit pilotfonds een projectvoorstel in te dienen. Met ondersteuning van VON zullen deze organisaties de komende weken projecten gaan ontwikkelen voor hun eigen focusgroep. Dit gebeurt in samenwerking met partnerorganisaties in de focuslanden: Afghanistan, Burundi, Congo DR, Colombia, Sudan, Zuid Sudan en de MENA regio. Cordaid regelt het financiële en organisatorische beheer van het pilotfonds. Hopelijk mogen zij de komende weken veel inspirerende projectvoorstellen ontvangen en beoordelen. Om een goede start te ve...

Artikel

Persbericht

Vrouwen, Vrede en Veiligheid: Een Kijkje in Eigen Keuken

Gepost door: , 8 dec 2014, 12:05
 • 4 december 2014

  Tijdens de paneldiscussie “Vrouwen, Vrede en Veiligheid: Een Kijkje in Eigen Keuken”, hebben het Women Peacemakers Program (WPP), Vluchtelingen- Organisaties Nederland (VON) en Justice & Peace een connectie gemaakt tussen het internationale thema ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’ en wat Nederland doet binnen haar eigen landsgrenzen op het gebied van vluchtelingenopvang en de ondersteuning van vrouwelijke vredesactivistes en mensenrechtenverdedigers die hun thuisland ontvluchten. Het evenement vond plaats op donderdag 4 december in het Humanity House in Den Haag in het kader van het internationale “16 Days of Activism Against Gender Violence Campaign”, welk zich dit jaar wederom richt op het thema ‘militarisme’.

  Het toenemende geweld in de wereld heeft ook zijn weerslag op Nederland, waar de toename van vluchtelingen naar Nederland een direct voorbeeld van is. Nederland zet zich actief in voor vredesprocessen, daarbij nadrukkelijk kijkend naar de rol van vrouwen: Vrouwen en meisjes zijn op grote schaal slachtoffer van gewapende conflicten, maar zijn ook onmisbare actoren in het voorkomen en oplossen van oorlogen door hun inzet voor vredesopbouw en mensenrechten. Mede door de VN Veiligheidsraad Resolutie 1325 over Vrouwen, Vrede en Veiligheid wordt deze rol van vrouwen internationaal erkend en aangemoedigd. Via het Nationaal Actie Plan 1325 onderst...

NAP 1325

Pilot Fonds NAP 1325 Small Seeds for Big Baobabs

Gepost door: , 3 dec 2014, 12:10
 • Vanaf januari 2015 voert VON in samenwerking met Cordaid het fondsbeheer uit van het nieuwe Pilot Fonds NAP 1325 Small Seeds for Big Baobabs. Dit fonds wordt gefinancieerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Cordaid verzorgt het financiele en organisatorische beheer van het fonds. VON ondersteunt de (vrouwen)organisaties die een aanvraag willen doen.

  Pilotfonds
  Het fonds is opgericht om (innovatieve) projecten van Nederlandse NAP-ondertekenaars en lokale partners, die inspelen op de actualiteit in de NAP-focuslanden/-gebieden, te ondersteunen. Deze projecten moeten bijdragen aan inclusieve, rechtvaardige en duurzame vrede en wederopbouwprocessen middels het ondersteunen van vrouwelijk leiderschap en politieke deelname. Met dit fonds zetten we een goede stap verder in de uitvoering van de VNVRR1325.

  Criteria
  Het pilotfonds is in eerste instantie bedoeld voor kleine en middelgrote (diaspora)organisaties die zich willen inzetten voor het...

Artikel

Oproep Voice of Afghan Women

Internationale VN-dag voor eliminatie van geweld tegen vrouwen

Gepost door: , 17 dec 2012, 14:08
 • De Algemene Vergadering van de VN heeft op 17 december 1999 een Internationale Dag voor Eliminatie van Geweld Tegen Vrouwen als resolutie aangenomen. Deze jaarlijkse dag is op 25 november 2000 voor het eerst over de wereld uitgeroepen en duurt 16 dagen: Vanaf 25 november tot 10 december waren de actiedagen. In Rotterdam heeft de VoAW (stichting Voice of Afghan Women) 16 dagen lang -van 25 november tot 10 december 2012- het initiatief genomen en veel aandacht besteed aan deze campagne.

  Rotterdam, 10 december 2012

  In diverse landen over de wereld, waaronder Afghanistan, lijden vrouwen en meiden onder veel vormen van geweld. Het gebeurt thuis, op school, op het werk. Het gaat daarbij vooral om huiselijk en seksueel geweld. Meiden worden soms vermoord als ze pas geboren zijn; jonge meiden worden uitgehuwelijkt of genitaal verminkt; ‘eer ’moorden en vormen van vrouwenhaat worden volop gepraktiseerd.

  Ook in Nederland bestaan nog vormen van geweld tegen vrouwen van diverse afkomst, zoals verkrachting, gedwongen prostitutie, lichamelijk geweld, misbruik, vernedering, lastig vallen en vervolgens gedwongen is...

Artikel

Verslag Women as Peacelords of Change

Nederland zet in op krachtige participatie vrouwen in conflictgebieden

Gepost door: , 17 dec 2012, 14:04
 • Onder de titel ‘Women in Warzones: Peace Lords for Change’ gingen dinsdag 11 december politici, hoge militairen en ambtenaren, veldwerkers en activisten in het Paard van Troje in Den Haag met elkaar in discussie over het belang van Nederlandse ondersteuning voor vrouwen in conflictgebieden. Initiatiefnemers van het event zijn de ondertekenaars van het Nederlands Actieplan 1325 ‘Vrouwen, Vrede, Veiligheid’: 3 ministeries en 41 maatschappelijke organisaties. Het is een unicum dat zoveel verschillende organisaties samenwerken om vrouwen wereldwijd te stimuleren actief deel te nemen aan de politiek en maatschappij in hun land.

  VON concludeerde dat er veel good will was om samen het Nationaal Actieplan 1325 uit te rollen, maar dat het afgelopen jaar nog weinig concrete acties waren uitgevoerd. Meerdere organisaties benadrukten dat meer directe samenwerking nodig is met vrouwenorganisaties uit de diaspora om expertise en netwerken uit te wisselen. Ook werd benadrukt dat een betere bottom-up aanpak nodig is en dat met lokale vrouwenorganisaties moet worden gezocht naar concrete strategiëen die aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van de vrouwen zelf. Inzet van diplomatie en recourses vanuit Nederland spelen daarbij een faciliterende rol.

  Een uitgebr...

1 ... 5 / 12 volgende >