Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

blog

VON Nieuws Blog

Publicatie, Methodiek

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief

Richting economische, sociale & educatieve zelfredzaamheid

Gepost door: , 10 jun 2015, 15:42
 • Methodiekpresentatie 5 juni 2015 -

  Fotograaf: Eric Kampherbeek

 • Op 5 juni 2015 presenteerden we onze nieuwste methodiek: Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief. Deze methodiek, in de vorm van een trainingshandleiding, is gericht op het bevorderen van de economische, sociale en educatieve zelfredzaamheid van vluchtelingen in Nederland en ontwikkeld door Vluchtelingen- Organisaties Nederland in samenwerking met GGZ-instellingen Arkin, Stichting Centrum ’45 en Equator Foundation. Vertegenwoordigers van de dienst Werk & Inkomen en de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam en vertegenwoordigers van diverse vluchtelingengroepen leverden input.

  De training komt voor...

Artikel

Persbericht

Van zelfbeschikking naar toekomstperspectief: Vluchtelingen nemen regie over eigen leven

Gepost door: , 3 jun 2015, 14:29

Op 5 juni 2015 overhandigen Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON), Arkin, Stichting Centrum ’45 en Equator Foundation de nieuwe methode Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief aan de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim (Onderwijs, Jeugd en Diversiteit). Dit unieke product komt voort uit een bijzondere samenwerking tussen vluchtelingenzelforganisaties, GGZ-instellingen, gemeentelijke diensten en zorg- en werkexperts van vluchtelingenkomaf om vluchtelingen die in gemeenten worden gehuisvest, te ondersteunen richting sociale, educatieve en economische zelfredzaamheid.

Ontoereikend beleid
Aanleiding voor de ontwikkeling van de methode was het ontoereikende beleid van veel gemeenten voor vluchtelingen. Sommige gemeenten bieden nauwelijks toekomstperspectief voor de vluchtelingen die er worden gehuisvest. Andere gemeenten creëren juist geïsoleerde netwerken van maatschappelijke organisaties die ver afstaan van de dagelijkse realiteit van de vluchtelingen. Het gevolg is dat nog steeds een deel van de vluchtelingengemeenschap een grote afstand kent tot de arbeidsmarkt, in armoede of in sociaal isolement leeft en onnodig lang cliënt is bij een zorginstelling.

Onvoldoe...

Artikel
Gepost door: , 8 jan 2015, 10:49

De aanslag in Parijs tegen de medewerkers van het tijdschrift Charlie Hebdo heeft ons in het hart getroffen. Het vormt een regelrechte aanslag op ons fundament: het vrije woord.

Vrijheid moet te allen tijde worden uitgedragen en waar nodig verdedigd. We staan dan ook achter de uitspraken en oproep van de diverse Nederlandse burgermeesters.

We doen een moreel appèl op iedereen en in het bijzonder alle vluchtelingen: sta op voor het vrije woord! Sluit je vanavond aan bij een van de vele demonstraties in het land!

Vluchtelingen-Organisaties Nederland

Artikel

Brief aan de Tweede Kamer

Invulling transformatie kennisfunctie Integratie

Gepost door: , 11 nov 2014, 13:44

Op 12 november as. spreekt de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg over het agendapunt ‘Invulling transformatie kennisfunctie’. Minister Lodewijk Asscher zal tijdens dit overleg een toelichting geven op de brief die hij de Kamer op 30 oktober jl. heeft gestuurd (kenmerk: 2014-0000159398) aangaande invulling van de transformatie kennisfunctie Integratie.

In deze brief wordt aangegeven dat de kennisfunctie wordt belegd bij het Verwey-Jonker Instituut en Movisie en deels bij het ministerie van SZW zelf. Geen gebruik wordt gemaakt van het uitgebreide netwerk, noch van de kennis en ervaring van bestaande koepelorganisaties van migranten en vluchtelingen. Terwijl dergelijke netwerken, kennis en ervaring wel noodzakelijk zijn om toegang tot de gemeenschappen te krijgen en om snel en flexibel te kunnen reageren op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de minister dat ook graag wil.

Als de expertise en de netwerken van o.a. IOT, VON, SMN en OCAN niet snel worden geborgd, dreigt het kind met het badwater te worden weggegooid. Wij roepen de commissieleden dan ook op om de minister te vragen deze functies van onze organisaties nu te borgen voordat het te laat is.

Geachte Leden van de Vaste Commissie,

Op 12 november as. zult u in het Algemeen Overleg van uw Commissie onder meer spreken over het agendapunt ‘Invulling transformatie kennisfunctie’. Minister Lodewijk Asscher zal tijdens dit overleg een toelichting geven op de brief die hij u 30 oktober jl. heeft gestuurd (kenmerk: 2014-0000159398). Wij, het IOT, VON, SMN en OCAN, willen graag ons standpunt over dit onderwerp met u delen.

De brief van 30 oktober jl. is een vervolg op de brief van 6 juni jl. waarin u door de minister bent ingelicht over de afbouw van FORUM en de herinrichting van de kennisfunctie op het beleidsterrein ...

Methodiek

Methodiek Gay-Straight Alliance Integratie

Ik kan mezelf niet zijn, maar ook geen ander

Gepost door: , 5 aug 2014, 10:03
 • In juni 2014 rondden Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON), het Inspraakorgaan Turken (IOT), het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN), het Overlegorgaan Caribische en Antilliaanse Nederlanders (OCAN), Stichting Malaica en COC Nederland het meerjarenproject Gay-Straight Alliance Integratie af.

  De onderstaande methodiekbeschrijving biedt inzicht in dit project evenals in de achterliggende methodieken die zijn ontwikkeld en ingezet om het taboe op homoseksualiteit en LHBT's bespreekbaar te maken in etnische kringen.

  In het eerste gedeelte worden de belangrijkste achtergronden, bevindingen en ervaringen...

1 ... 5 / 23 volgende >