Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

blog

VON Nieuws Blog

Artikel
Gepost door: , 26 maa 2015, 14:03

Geachte heer Azmani,

Met grote belangstelling lazen wij deze week de VVD notitie ’De (Buiten)Grenzen van Europa’ (maart, 2015). Hoewel we niet ieder onderdeel hiervan onderschrijven, zien wij - Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) - met u het nut, de noodzaak en de urgentie van een politiek en maatschappelijk debat over de aard en omvang van dit complexe vraagstuk. We staan nu pas aan het begin van dit debat en vanzelfsprekend geven wij u graag in hoofdlijnen onze inhoudelijke reactie op uw notitie.

Probleemstelling
Wij onderschrijven de probleemstelling zoals u deze in uw notitie heeft neergezet. Zoals bekend groeit het aantal brandhaarden op de wereld zeer snel, met als gevolg dat steeds groter groeiende groepen mensen op de vlucht slaan. Daarnaast zien we een toenemende groep mensen die door economische onmacht de noodzaak zien om richting het westen te vertrekken. Landen lopen leeg en er is niet veel verbeeldingskracht voor nodig om te kunnen voorspellen wat er dan gebeurt. Bovendien verwachten wij ook niet dat de omstandigheden binnen aanzienlijke tijd beter worden voor de volkeren die nu genoodzaakt zijn te...

Artikel

Petitie

Naturalisatie Pardonners

Gepost door: , 23 jul 2013, 11:21
Artikel
Gepost door: , 19 feb 2013, 11:53

Wethouder sociale zaken, jeugd, onderwijs en integratie in Oss, de heer Peters, schreef op 18 februari ondermeer n.a.v. een bezoek aan VON het volgende in zijn blog:

"Laatst bezocht ik samen met een aantal vrijwilligers van vluchtelingenwerk het AZC in Velp. Ik heb daar slecht van geslapen. Wat me opviel was dat het niemand iets leek te kunnen schelen hoe deze mensen op een zinvolle manier de dag door moeten komen. Een vergelijkbare ervaring had ik toen ik een vluchtelingengezin thuis bezocht. Huisvesting, inrichting, uitkering en toeslagen zijn geregeld. Maar de gordijnen zijn dicht en er is weinig tot geen contact met de omgeving. Eigenlijk is voor alles gezorgd behalve voor sociale contacten en een zinvolle dagbesteding.

Tijdens de rondleiding op het terrein van het AZC viel me op dat er...

Artikel- 1 reactie

Oproep tegen strafbaarstelling illegaliteit

Zet de PvdA PVV-migratiebeleid voort?

Gepost door: , 2 nov 2012, 9:37

Maatschappelijke en politieke organisaties roepen gezamenlijk de PvdA op om strafbaarstelling van illegaliteit tegen te gaan. Zij zijn geschokt dat deze partij dit omstreden PVV-migratiebeleid door lijkt te voeren, zoals in het regeerakkoord valt te lezen.

Aan de voorzitter van de Partij van de Arbeid
Aan de voorzitter van de PvdA-fractie van de Eerste en Tweede Kamer

Zet de PvdA PVV-migratiebeleid voort?

Geachte Hans Spekman, geachte Diederik Samsom, geachte Marleen Barth,

Er is blijdschap over de invoering van het kinderpardon. Maar we zijn geschokt na het verdere lezen van de passage over het migratiebeleid in het nieuwe regeerakkoord. De PvdA heeft zich hier verbonden aan invoering van strafbaarstelling illegaal verblijf, één van de kwalijkste punten uit het gedoogakkoord met de PVV van het vorig kabinet.

Al in 2011 riepen vele maa...

Artikel

Documentaire Zembla

Documentaire over onuitzetbare illegalen

Gepost door: , 21 mei 2012, 11:09
1 ... 5 / 12 volgende >